Wij zoeken nog dj's M/V ben jij dj of wil je dj worden iedereen is welkom heb jij zin of tijd mail me janelburg@hotmail.nl of zoek ons op, op de chat elders op deze site

Gezicht op de pas voltooide kapel van de begraafplaats Crooswijk, 1915

De kapel dateert uit 1915 en is ruim honderd jaar oud. Omdat groot onderhoud nodig is en de gemeente de inrichting wil aanpassen aan de eisen van deze tijd, heeft de gemeente Rotterdam een plan gemaakt voor restauratie van de kapel.

In 1827 werd het per Koninklijk Besluit verboden om nog langer mensen in en rond kerken te begraven. Steden met meer dan duizend inwoners waren vanaf dat moment verplicht een buitenbegraafplaats te hebben. Daarop legde Rotterdam de algemene begraafplaats Crooswijk aan, waar in 1832 de eerste overledene werd begraven. Nadat de begraafplaats al enkele malen in kleine stapjes uitgebreid was, besloot de toenmalig directeur van Gemeentewerken G.J. de Jong dat de uitbreiding gestructureerder aangepakt moest worden door de aanleg van één grote uitbreiding ineens. Samen met landschapsarchitect L.A. Springer ontwierp hij een begraafpark in de nieuwe landschapsstijl. Onderdeel van het ontwerp was een nieuwe ingang aan de Kerkhoflaan die op een logischer wijze op de uitdijende stad aansloot dan de oude ingang aan de Rotte. De nieuwe poort met poortgebouwen aan weerszijden en een kapel in de as daarachter werden in samenhang ontworpen door gemeentearchitect D.B. Logemann. In 1915 was de nieuwe uitbreiding klaar. In 1932 werd de begraafplaats voor de laatste keer uitgebreid. De begraafplaats – zowel de gebouwde elementen als de parkaanleg – werd in 1997 aangewezen als rijksmonument.

De kapel van Logemann staat op een kruispunt van twee belangrijke assen van de begraafplaats. Aan de buitenzijde van de kapel is in de loop der jaren niet veel veranderd. Aan de binnenzijde vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw wel. Zo is omstreeks 1956 de balustrade van het balkon veranderd en is de huidige vloer van travertijntegels gelegd. Het orgel is rond 1965 geplaatst. Later zijn toiletten toegevoegd en is de wand tussen de aula en de familiekamer in de apsis gewijzigd. Ook is de opstelling van het meubilair in de aula een kwart slag gedraaid. De oorspronkelijke onderdelen van de kapel zijn van hoge monumentwaarde. De later toegevoegde zaken zijn grotendeels van ‘indifferente’ monumentwaarde, wat wil zeggen dat ze niet van waarde zijn voor het monument. Juist die onderdelen waren soms onpraktisch in het gebruik van de kapel. Zo zorgde de wand tussen de aula en de familiekamer voor een te sterke scheiding tussen de twee ruimtes.

Tijdens de werkzaamheden deden zich twee aangename verrassingen voor: achter beplatingen kwamen de oorspronkelijke balustrade bij het orgel en het oorspronkelijke plafond van de familiekamer tevoorschijn. Deze zijn volledig gerestaureerd en dragen bij aan de nieuwe, warme uitstraling van de ruimtes. De opstelling van het nieuwe meubilair is weer in de oorspronkelijke richting geplaatst, logisch in de as vanuit de entreepoort. Daarmee wordt het kunstwerk van Jongstra de achtergrond van elke plechtigheid.

De komende jaren worden de werkzaamheden aan de kapel fasegewijs voortgezet. De kapel blijft daarbij gewoon in gebruik voor diensten en herdenkingen.

De foto komt uit de collectie topografie van het Stadsarchief Rotterdam en bevindt zich in het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van https://www.dearchitect.nl/…/monumentale-kapel-begraafplaat…

Met medewerking van Rotterdam van toen