Wij zoeken nog dj's M/V ben jij dj of wil je dj worden iedereen is welkom heb jij zin of tijd mail me janelburg@hotmail.nlĀ of zoek ons op, op de chat elders op deze site

Een deel van de Pakkenbrug over de Nieuwehaven, 1928

Een deel van de Pakkenbrug over de Nieuwehaven, 1928-1932.

Deze brug over de Nieuwehaven tegenover de Oostmolenstraat was vernoemd naar kapitein Adriaen Cornelisz. Pack, die omstreeks 1589 aan de Nieuwehaven woonde. Volgens de kroniekschrijver Jan Gerritsz. van Waerschut was de brug in 1593 gemaakt. Ze kwam ook onder de namen Gerrit Cocksbrug en Molenbrug voor. Gerrit de Wigger woonde voor 1485 in een ‘groot’ huis aan de Rijstuin met een steeg aan de oostzijde daarvan. Voordat de vest tot Nieuwehaven was vergraven, zal deze woning wel in de buurt van de latere Pakkenbrug hebben gelegen. De steeg was waarschijnlijk de Oostmolenstraat en Gerrit misschien de molenaar van de molen, die daar op de vest heeft gestaan. Gerrit Wiggertz. Cock, die in de eerste helft van de 16de eeuw voorkwam, kan een nakomeling zijn geweest. De naam Molenbrug zal ontleend zijn aan de molen, die in 1584 werd afgebroken ten behoeve van de bouw van de brug. Tijdens de demping van de Nieuwe Haven werd de brug gesloopt. Bij besluit B&W 28 mei 1957 werd de naam ingetrokken.

De Nieuwehaven is de naam van de tot haven gepromoveerde stadsvest uit het begin van de 15de eeuw. In 1412 verleende graaf Willem VI aan Rotterdam vergunning tot een stadsuitbreiding in zuidelijke richting. Er werd een nieuwe stadsvest gegraven, waarvan melding wordt gemaakt in de stadsrekening van 1426/27. Door de uitbreiding van de stad aan de zuid-oostzijde, in het laatste kwartaal van de 16de eeuw, is deze vest als zodanig vervallen. Ze werd tot haven ingericht, terwijl ten zuiden daarvan een nieuwe vest werd gegraven. Daarna sprak men nog wel over de Oude Vest. De naam Nieuwehaven dankte ze aan de reeds bestaande Oudehaven. Oorspronkelijk liep ze dood tegen de werven van de Admiraliteit, doch ze was door een dwarshaven verbonden met het Haringvliet. In 1689 is de Nieuwehaven doorgegraven en de dwarshaven gedempt. Bij het bombardement in mei 1940 werd de bebouwing langs de haven verwoest. De haven zelf bleef jarenlang in een kale omgeving liggen. In de eerste helft van de jaren zestig van deze eeuw werd ze gedempt. De huidige Nieuwehaven is een straat die even ten zuiden van de vroegere haven van die naam ligt.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen