Wij zoeken nog dj's M/V ben jij dj of wil je dj worden iedereen is welkom heb jij zin of tijd mail me janelburg@hotmail.nl of zoek ons op, op de chat elders op deze site

School voor Gewoon Lager Onderwijs aan de Mare, 1928

School voor Gewoon Lager Onderwijs aan de Mare, 2 juni 1928. Tegenwoordig zit Montessorischool OBS De Mare in een ander gebouw naast dit pand. Het pand op de foto wordt gebruikt door het Calvijn.

Mare komt in het Middelnederlands voor in de betekenis van moeras.

De Mare is gelegen in het prachtige Tuindorp Vreewijk te Rotterdam-Zuid. De school telt momenteel ongeveer 860 leerlingen en bevindt zich in drie gebouwen aan de Grift 42 en 50 en Fichtestraat 7.

Lesgeven op een basisschool is de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Hoge werkdruk, veel uitval, moeilijkheden en weinig steun vanuit de politiek. Toch blijft lesgeven het mooiste beroep op aarde. Jona Baan, docent van OBS De Mare, heeft over deze perikelen van het basisobderwijs een boek geschreven: Fleudemeu. Bestellen kan op https://jona-baan.nl/

In 1913 werd de NV Eerste Rotterdamse Tuindorp opgericht door K.P. van der Mandele, J. Mees en L.J.C.J. van Ravesteyn. Het doel van deze NV was “het stichten en exploiteren van een of meer tuindorpen, bijzonderlijk ten behoeve van de minder gegoede bevolkingsklasse”.

Het stratenplan van de wijk is gebaseerd op het oorspronkelijke sloten- en greppelpatroon van de voormalige polder; de singel langs de Langegeer was een brede sloot, genaamd de Vliet, en de Leede was een hoofdsloot. De Vliet ontstond in de 15e eeuw en vormde de grens tussen het baljuwschap Putten in het westen en het baljuwschap Zuid-Holland in het oosten. De Vliet vormde ook de scheiding tussen de heerlijkheden West-IJsselmonde en Charlois en de polders Karnemelksland en Varkensoord.

De foto is gemaakt door Gemeentewerken Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van obsdemare.nl, uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen