Wij zoeken nog dj's M/V ben jij dj of wil je dj worden iedereen is welkom heb jij zin of tijd mail me janelburg@hotmail.nl of zoek ons op, op de chat elders op deze site

De Luthersche Kerk en Het Dagblad Rotterdam aan het Wolfshoek, 1932

De Luthersche Kerk en Het Dagblad Rotterdam aan het Wolfshoek, 1932-1936 (geschat). Rechts de Leuvehaven en links de Keizersbrug en de Zuidblaak, gezien vanaf de Noordblaak.

In november 1611 werd het gedeelte ten oosten van de Leuvehaven als bouwgrond verkocht. Arent van der Wolff kocht daar verschillende erven, zoals dat op de hoek van de Blaak en de Leuve, waardoor de naam te verklaren is. In het begin heette ook dit gedeelte Blaak. De Rouaansche Kaai, zoals vroeger een gedeelte van de Wolfshoek werd genoemd, dankte die naam aan het beurtveer op Rouaan aldaar. In deze buurt, op de Blaak bij de Keizersbrug, bevond zich het huis ‘de Rouaanse kelder’, dat eveneens aan dit beurtveer herinnerde. De huidige Wolfshoek ligt ongeveer op dezelfde plaats als waar deze straat zich voor het bombardement in mei 1940 bevond.

De Lutherse kerk (ook Wolfshoekkerk genoemd) was een kerkgebouw van de Evangelisch-Lutherse Gemeente uit 1736 in het centrum van Rotterdam. De kerk stond op de hoek van het Wolfshoek (nu de Blaak) en de Posthoornsteeg (nu Posthoornstraat). In 1940 werd de kerk in het Bombardement op Rotterdam verwoest.

De Evangelisch-Lutherse Gemeente had vanaf het begin van de 17e eeuw een kerk in Rotterdam aan de Binnenvest, eerst een schuilkerkje (de Martinistenkerk) en van 1651 tot 1736 een grotere (de Luthersche kerk op ‘t Colchoseiland). In 1732 kochten drie leden van de kerkenraad een terrein aan het Wolfshoek, de Posthoornsteeg en de Korte Wijnstraat en boden dat aan voor de bouw van de nieuwe kerk. Onder bouwmeester Titus Favre werd in 1733 de bouw van de kerk begonnen, die op 16 december 1736 plechtig werd ingewijd.

De kerk was ruwweg vierkant en in baksteen gebouwd. De versieringen en geveldetails en de drie toegangen waren in Bentheimer zandsteen uitgevoerd. Het dak was koepelvormig en met koper bedekt en steunde een klokkentorentje. De toegang aan het Wolfshoek was het fraaist en met een hekwerk afgesloten. Het interieur bestond uit een overwelfd middenschip en twee zijpanden met twee boven elkaar liggende galerijen van zo’n 7 m diepte. In 1749 werd een orgel van Christiaan Müller in gebruik genomen, dat in 1887 werd uitgebreid en verbouwd.

Het Bombardement op Rotterdam verwoestte de Wolfshoekkerk. De kerk werd niet herbouwd. Op de plek van de kerk verrees na de bezetting het gebouw van de Bank voor Handel en Scheepvaart (1955). Na een verbouwing is daarin sinds 2001 de Kamer van Koophandel gevestigd. De Evangelisch-Lutherse Gemeente opende in 1949 de nieuwe Andreaskerk aan de Heer Vrankestraat in het Oude Noorden.

De prentbriefkaart komt uit de collectie Goeree en bevindt zich in het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen