Wij zoeken nog dj's M/V ben jij dj of wil je dj worden iedereen is welkom heb jij zin of tijd mail me janelburg@hotmail.nl of zoek ons op, op de chat elders op deze site

De Dreef in tuindorp Vreewijk, 1919

De Dreef is een van de vele landelijke namen in Tuindorp Vreewijk. Een dreef is een landweg voor particulier gebruik.

In 1913 werd de NV Eerste Rotterdamse Tuindorp opgericht door K.P. van der Mandele, J. Mees en L.J.C.J. van Ravesteyn. Het doel van deze NV was “het stichten en exploiteren van een of meer tuindorpen, bijzonderlijk ten behoeve van de minder gegoede bevolkingsklasse”.

Het stratenplan van de wijk is gebaseerd op het oorspronkelijke sloten- en greppelpatroon van de voormalige polder; de singel langs de Langegeer was een brede sloot, genaamd de Vliet, en de Leede was een hoofdsloot. De Vliet ontstond in de 15e eeuw en vormde de grens tussen het baljuwschap Putten in het westen en het baljuwschap Zuid-Holland in het oosten. De Vliet vormde ook de scheiding tussen de heerlijkheden West-IJsselmonde en Charlois en de polders Karnemelksland en Varkensoord.

Vreewijk is opgezet als een dorp en wordt gekenmerkt door veel groen. In het centrum ligt, zoals een clichématig dorp betaamt, De Brink. Voor circa 240 woningen werd het stratenplan ontwikkeld door Berlage en Granpré Molière maakte het stratenplan voor de overige 4000 woningen. De huizen werden ontworpen door Granpré Molière, J.H. de Roos en W.F. Overeijnder.

In 1919 werden de eerste woningen opgeleverd. Het laatste deel, ten oosten van de Dordtsestraatweg, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeleverd.

Er gaat een gerucht dat er in Vreewijk gifgrond gedumpt is. Mogelijk is deze afkomstig uit de uitgebaggerde havens in de stad. Anderen zeggen dat het afkomstig is van het rangeerterrein toen het werd opgebroken. Een nieuwere theorie is dat de grond afkomstig is uit Barendrecht. Toen daar de kassen werden opgebroken, zou de grond gebruikt zijn voor de ophoging van de polder. Op deze grond zijn pesticiden verspreid, die nu wellicht onder de huizen van Vreewijk liggen.

Op 18 juni 1966 bezocht Granpré Molière Vreewijk ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.

Begin jaren 1980 werden de Olmendaal en de Meiendaal aan de zuidkant van de Groene Zoom gerenoveerd en werden de huizen vergroot. Begin jaren 1990 werden gedeeltelijk de Beukendaal, Berkendaal, Eikendaal, Frankendaal, Berkendaal, Iependaal en Olmendaal afgebroken en vervangen door nieuwbouw: de “Nieuwe Dalenbuurt”. Doordat de huizen ruimer waren dan de oorspronkelijke woningen, kwam de Eikendaal hierbij te vervallen; alleen ten noorden van de Beukendaal ligt nog een stukje Eikendaal. In 2003 en 2004 werden ook delen van de Langegeer, Meiendaal, Kortewelle en Langewelle aan de noordkant van de Groene Zoom afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

De fotograaf is Antonie Schaller en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen