Wij zoeken nog dj's M/V ben jij dj of wil je dj worden iedereen is welkom heb jij zin of tijd mail me janelburg@hotmail.nl of zoek ons op, op de chat elders op deze site

In de Wateringhestraat kijkt de bevolking naar een zonsverduistering, 1912

In de Wateringhestraat kijkt de bevolking naar een zonsverduistering, 17 april 1912.

Uit het Volk van 17 april 1912:
De geleerden waren het er over eens, en dus moest het nu maar gebeuren op den 17en April. En het is gebeurd, precies op tijd en stond. 17.2 minuut over elven zou het beginnen, waren de heeren overeengekomen. En het moet ter eere van zon, maan, aarde en de overige medewerkers worden gezegd, zij zijn allen precies op tijd op hun plaats geweest, zonder eenige repetitie, en toen met dezelfde zekerheid als de figuren van een tableau van Marie de Roode. Ook het publiek.

Ik wed, als het publiek er niet geweest was, maar zich had durven verlaten, dat er met de voorstelling toch geen moment ware gewacht. Zoo sekuur en vastbesloten die maan, te beginnen van rechts onderaan, over de zonneschijf begon te glijden, wie het gezien heeft, zal moeten erkennen, dat er geen twijfel aan was, of dat geschiedde met die minachting jegens, liever met die volmaakte onbewustheid van het bestaan van dien mierenhoop daar beneden, als alleen zich kan veroorloven die om zijn klandizie niet verlegen boeit te zijn.

Naar half één toe begon het zoowaar aardig te donkeren. En warmer wordt het er evenmin op. Maar aan alles komt een eind, ook aan een zonsverduistering gelijk ons zooeven bleek. Goed half één werd het al merkbaar, dat ‘t aan het minderen ging. Het eigenaardig matte licht, als op een helderen zomerdag, welks stralend licht door een zware regenschuur wordt getemperd, begon al weer te groeien, te groeien; en wij kregen de geruste zekerheid, dat niet op een voor ons allerongelegenst moment in de mechaniek daarboven wat zou gaan haperen. Het is tot het einde vlot van stapel geloopen, en wij brengen bij dezen dus onze welgemeende hulde voor het zeker onvergetelijk schouwspel aan alle medewerkers, van welke wij geen enkele apart meenen te moeten vermelden voor zijn prestatie.

Het entree, 2 onnoozele dubbeltjes of twintig koperen centen voor een ongevaarlijke plaats, n.l. een oogscherm, onmisbaar voor een rustige waarneming, was de voorstelling zeker alleszins waard.

De eerstvolgende herhaling, soo meldt men ons, zal plaats hebben in 1999. Wij wekken onze lezers op, die gelegenheid niet te laten voorbijgaan.

De Wateringhestraat is vernoemd naar Willem van der Wateringhe, overleden vóór 1374. In 1352 huwde hij Janne van Teilingen. Door dit huwelijk werd hij eigenaar van het slot Weena. Zie ook Vrouw-Jannestraat.

De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en via delpher.nl uit het Volk van 17 april 1912.

Met medewerking van Rotterdam van toen

  • Tot 20:00 De Nonstop
  • 20:00 - 22:00 Dj Aragorn (De Foute Uurtjes)
  • Vanaf 22:00 De Nonstop
  • Wij zoeken nog Dj's M/V met of zonder ervaring iedereen is welkom heb je interesse mail me janelburg@hotmail.nl