Wij zoeken nog dj's M/V ben jij dj of wil je dj worden iedereen is welkom heb jij zin of tijd mail me janelburg@hotmail.nl of zoek ons op, op de chat elders op deze site

De Oudehaven en het Oudehoofdplein met de openstaande Koningsbrug, 1955

Deze brug werd in 1860 in gebruik genomen. De eerste die haar betrad, was koning Willem III. Hij verleende toestemming haar Koningsbrug te noemen. Vanwege de vier gebeeldhouwde leeuwen, die afkomstig waren van de afgebroken Hofpoort en de hoeken van de brug sierden, werd ze in de volksmond Vierleeuwenbrug genoemd. De brug is gesloopt na de afdamming van de haven. Bij besluit B&W 27 mei 1960 werd de naam ingetrokken.
In het charter van 25 juli 1328 is sprake van het maken van een haven te Rotterdam en in 1351 vindt men hier reeds een steiger. Deze haven was toen het water, van de Blaak tot het Moriaansplein (de vroegere Kolk), waar zich de Dordtsche Steiger bevond. De uitbreiding van de stad naar het zuiden had ook tengevolge, dat de haven in zuidelijke richting werd verlengd. De kade tussen de Mosseltrap en de Geldersekade ontving in 1884 de naam Oudehavenkade.
Het Oudehoofdplein ontleent zijn naam aan het nabijgelegen Oudehoofd. In 1598 was daarop de Oude Hoofdpoort gebouwd, die de oudere poort bij de Nieuwehavensteeg verving. Nadat aan beide zijden van de Leuve in het begin van de 17de eeuw een Nieuw-Oosterhoofd en een Nieuw-Westerhoofd waren gemaakt, bleef dat aan de Oudehaven bekend als het Oudehoofd. Tengevolge van het aanleggen van de Oosterkade achter de huizen van het Haringvliet in 1856 werd de Oude Hoofdpoort een obstakel voor het verkeer. De gemeenteraad besloot in dat jaar tot afbraak van de poort
De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.
Met medewerking van Rotterdam van toen