Wij zoeken nog dj's M/V ben jij dj of wil je dj worden iedereen is welkom heb jij zin of tijd mail me janelburg@hotmail.nl of zoek ons op, op de chat elders op deze site

De Delftsevaart met op de achtergrond het Hofplein, 1938

De Delftsevaart kan men beschouwen als een gedeelte van de vaart ‘van Rotterdam naar de Schie’, voor het graven waarvan graaf Willem IV op 9 juni 1340 aan Rotterdam vergunning gaf. Zij dankt haar naam aan de stad Delft.
De kaden werden eerst in het midden van de 16de eeuw bebouwd. Voor die tijd lagen hier slechts tuinen en scheepstimmerwerven. In het begin van de 19de eeuw noemde men het gedeelte dat tussen de Galerij en de Sint Jacobsstraat lag Rijkelui Delftsevaart. Verderop sprak men van de Gemeenelui Delftsevaart. Vroeger kwam ze ook voor onder de naam Langevaart, in tegenstelling tot het in het verlengde liggende Spuiwater, dat Kortevaart werd genoemd. Naar de Spuisluis, die Delfsevaart en Spuiwater met de Steigersgracht verbond, heette ze ook wel Spuivaart. Water en kade liepen uit op de Delftsepoort, die aan het begin stond van de weg naar Delft. Dit heeft de naam bepaald. De naam Delftseveer herinnert er aan dat hier het begin was van het beurtveer op de stad Delft. De schippers, die op Delft voeren vestigden zich bij voorkeur in deze buurt.
Het Hofplein herinnert aan de ridderhofstad Weena, die noordoostelijk van het huidige Hofplein was gelegen. De Hofdijk komt al in 1397 in bronnen voor. Het slot wordt reeds in 1306 vermeld. De oorspronkelijke Hofdijk stamde uit de 13de eeuw en strekte zich langs de Rotte uit tot het Zwaanshals en de Oudedijk. Het Hofplein ontstond in de eerste helft van de 19de eeuw nadat de Kolk of Gracht tussen de Delftse Poort en de Hofpoort was gedempt. Van 1853 tot 1875 was het plein als veemarkt ingericht.
De foto is van Spaarnestad en komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.
Met medewerking van Rotterdam van toen