Senioren zijn het zat dat ze meer en meer verplicht worden om van alles via het internet te doen, blijkt uit onderzoek van de seniorenorganisatie KBO-PCOB.

De organisatie deed onderzoek onder ruim 3.700 leden. Ruim negen van de tien (91 procent) internetloze senioren en bijna de helft (46 procent) van de senioren die wel online zijn, vinden het niet prettig dat ze steeds meer moeten regelen via het internet. Bijna allemaal vinden ze dat bedrijven en overheden mensen zonder internet altijd een alternatief moeten bieden.

“Digitalisering is niet voor iedereen vanzelfsprekend”, zegt KBO-PCOB-directeur Marcel Sturkenboom. “Het kan niet zo zijn dat mensen worden uitgesloten omdat ze geen of maar beperkt internet gebruiken. Daar moeten overheden en bedrijven rekening mee houden.”

Senioren die geen internet gebruiken, laten in de meeste gevallen weten dat ze dat te moeilijk en te ingewikkeld vinden. Andere veel genoemde redenen zijn de onveiligheid van internet, de te hoge leeftijd of het ontbreken van geschikte apparatuur.

Een kleine groep (16 procent) zal online gaan als ze een cursus krijgen, maar bijna de helft (48 procent) van de offline senioren zegt nooit te zullen internetten.

Problemen met bankzaken, belastingaangifte en betalingen

Ruim de helft (53 procent) van de senioren die niet online zijn, is weleens in de problemen gekomen doordat ze geen internet hebben. Dan waren ze bijvoorbeeld op zoek naar informatie, wilden ze bankzaken, belastingaangifte of betalingen doen, of afspraken maken met overheden of zorgverleners.

De meeste senioren die wel gebruikmaken van het internet, doen dat vrijwel dagelijks (90 procent). Gemiddeld zijn senioren 2,5 uur per dag online.