De Katshoek in 1990

Deze straatnaam is ontleend aan herberg De Kat, in 1584 het eerste huis aan de Rotte op de hoek van de ‘Catshoek’.
Bij de Katshoek lag tussen 1953 en 1965 Heliport, een landingsterrein voor helikopters.
Op 28 maart 1953 vroeg de Gemeente Rotterdam aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat toestemming voor het inrichten van een landingsterrein voor helicopters op een braakliggend terrein, omsloten door Katshoek, Vriendenlaan en Rechter Rottekade.
Enkele dagen later voerde de directie van de SABENA op het Raadhuis besprekingen met het Gemeentebestuur over een helicopter verbinding Brussel-Rotterdam. Dit overleg heeft ertoe geleid, dat Rotterdam met ingang van 1 augustus 1953 werd opgenomen in het vrachtverkeer per helicopter, terwijl op l september 1953 een geregelde passagiersdienst werd geopend; dit alles onder voorbehoud van ministeriële goedkeuring.
Op 11 april 1953 ontving Burgemeester Van Walsum deze goedkeuring en aanvaardde de Gemeenteraad enkele dagen later het voorstel tot aanleg van een landingsplaats voor helicopters.
Op Opbouwdag -18 mei 1953 – daalden in de namiddag twee helicopters van de SABENA met onder andere de directeur van de luchtvaartmaatschappij, de heer A.V.J. Vernieuwe aan boord, op het inderhaast gereed gemaakte terrein aan de Katshoek.
Met de landing van twee S. 55 helicopters van de SABENA werd op 3 augustus 1953 de helicopterdienst Brussel-Antwerpen-Rotterdam officieel geopend. Een passagiersdienst volgde op 1 september 1953.
De fotograaf is Wolter Wolters en de foto komt van de site oudenoordenrotterdam.nl. De informatie komt uit het Stadsarchief Rotterdam en van Engelfriet.net.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...