Zicht vanaf Kralingseveer bij Fop Smit Veerdienst, tijdens de strenge winter van 1929.

Zicht vanaf Kralingseveer bij Fop Smit Veerdienst op de met ijs bedekte Nieuwe Maas, met aan de overzijde IJsselmonde, tijdens de strenge winter van 1929.
Uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 14 februari 1929:
Men kan over de Maas loopen.
Het is dus toch weer eens werkelijkheid geworden. De aanhoudende strenge vorst heeft de rivier de Nieuwe Maas gestremd. Voor de stad is er nog zoo goed als niets van te bespeuren: hier en daar gaan zware ijsschotsen, in de Koningshaven zyn deze schollen al talrijker. Maar ter hoogte van de Feyenoordkade, juist tegenover de Dillenburgstraat, krijgt men de afscheiding te zien. Als men uit de 2e straat komende, de kade op loopt, dan heeft men aan de linkerhand open water en rechts een groot ysveld. dat zlch uitstrekt zoover het oog reikt. Bij het Maliegat zagen wij vanmorgen al tal van personen, die de overtocht over het ijs waagden. Het was wel een heele klauterparty. omdat de schollen schots en scheef tegen elkaar zyn vastgevroren en het is nog wel oppassen voor de wakken, maar men kan tóch van daar de Oude Plantage te voet bereiken. Op sommige plaatsen is daar het ijs al meer dan een halve meter dik. Zooals men weet. is ter hoogte van IJsselmonde een pad over het ys gebaand en kan men vandaar naar Kralingscheveer wandelen.
De stremming in de binnenscheepvaart laat zich ook geducht gelden in de groote vaart. Het aantal inkomende en vertrekkende schepen is kleiner dan gewoonlijk Nu het ijs zich heeft vastgezet en in de rivier niet veel dryfys meer gaat. kunnen de veren weer geregeld dienst doen. De aanlegsteiger by de Barendrechtsche haven is evenwel nog steeds door groote schotsen geblokkeerd Ook heeft men nog al eens last van den abnormaal lagen waterstand.
Langs de binnenhavens, welke nu al dagenlang dicht liggen, is het opvallend stil. Op de kaden wordt niet geladen of gelost. De schepen liggen, als verlaten.
De fotograaf is Francois Henry van Dijk en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 14 februari 1929.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...