IJsschotsen op de Nieuwe Maas, 1940. Op de achtergrond het gebouw van het Maasstation

Uit de Delftse Courant van 12 februari 1940:
Velen hebben gisteren een tocht gemaakt naar de rivieren, waar de scheepvaart ernstig belemmerd wordt door het kruiende ijs en het hooge water. Vanzelfsprekend hadden de Rijn, de Waal en de Maas aller aandacht. Er was groote belangstelling te Tiel, te Arnhem, het allermeest te Nijmegen. Maar langs alle rivieren, op de meest afgelegen punt, stonden de diikwachten op post. Bij nacht en ontij waken zij in de barre koude. Zelfs de oudsten onder hen verzekerden ons, dat zij „zoon langen winter nog niet hadden meegemaakt”.
Wat er geleden wordt door schippersfamilies, die ingevroren zitten, tart elke beschrijving. En wanneer er één is, die een kansje waagt, probeert er toch door te komen, staat hij aan menig gevaar boot. Zoo zagen wij met vele honderden een urenlangen kamp tegen groote ijsschotsen op de Maas voor Rotterdam van een motorboot, die er maar niet in slagen kon den wal te bereiken. Zelfs niet met assistentie van ‘n navenboot, die als ijsbreker fungeerde. Door den opkomenden vloed werd ‘t ijs uit zee teruggedreven. En zoo stapelden zich bij de brugpijlers heele massa’s ijs op, zoodat ook de diverse bruggen over onze rivieren doorloopend geïnspecteerd moeten worden, teneinde mogelijke rampen te voorkomen. Alle Rotterdamsche binnenhavens zijn stijf bevroren. Volgeladen booten met kolen of stukgoederen liggen te wachten op ander weer. Intusschen zagen wij ijsvlakten van 10—30 c.M. dikte. De Maas vóór Rotterdam, waar zelfs Zondags bedrijvigheid pleegt te zijn – al is dat sedert den oorlogstoestand veel minder geworden — lag vrijwel verlaten.
De foto is gemaakt door de Maasbode en is van HP/De Tijd. De foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit de Delftse Courant van 12 februari 1940.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...