Microsoft gaat Word uitbreiden met artificiële intelligentie (AI). Daarmee kan het tekstverwerkingsprogramma op basis van wat een gebruiker eerder heeft getypt voorspellen welke woorden daarop zullen volgen.

De voorspelde tekst wordt in het grijs getoond en de suggestie kan met een druk op de tabtoets overgenomen worden. Weigeren kan ook.

De AI blijft leren op basis van het gebruikersgedrag. De voorspellingen zouden in de loop van de tijd beter moeten aansluiten bij de schrijfstijl van de gebruiker. Wie niet van de voorspellingen gediend is, kan de functie ook uitschakelen.

Volgens Microsoft is de privacy van de gebruiker goed beschermd. Medewerkers van het bedrijf hebben geen toegang tot de data waarmee het algoritme getraind wordt. De gegevens zouden bij zakelijke gebruikers bovendien niet buiten hun bedrijf komen.

De voorspellingen zijn vooralsnog alleen in het Engels beschikbaar. Eerder voegde Microsoft de voorspellingen al aan het e-mailprogramma Outlook toe. Concurrent Google Docs beschikt al langer over dergelijke voorspellingen.