Bioscoop Theater Lumière aan de Coolsingel, 1937

Uit de Maasbode van 20 februari 1939:
Reeds langen tijd hebben er plannen bestaan om het Lumière-theater te verbouwen en deze plannen gaan nu verwezenlijkt worden, onder leiding van de architecten A. Krijgsman Rotterdam en O. Rosendahl Amsterdam, terwijl het werk zal worden uitgevoerd door den aannemer J. van Dort uit Schiedam. Op 1 Mei a.s. zal het theater worden gesloten, doch het City-Concern heeft besloten voor den tijd, dat de verbouwing duurt, te gaan draaien in de groote Doelenzaal.
Zooals men weet bestaat het Lumierecomplex uit een voorpand en het vroegere Casino-theater. Het ligt in de bedoeling de eigenlijke bioscoopzaal — het vroegere Casino — nagenoeg geheel te sloopen. Alleen de fundeeringen en een enkele buitenmuur zullen in tact blijven. Lumière beschikte thans over 800 plaatsen, na de verbouwing echter krijgt men over 1200 plaatsen de beschikking, hetgeen ongetwijfeld een belangrijke uitbreiding beteekent. Het ligt in de bedoeling den nieuwbouw geheel in te richten volgens de meest moderne principes op het gebied van bioscooptheaters.
Ook de entreé, ofschoon de voorgevel grootendeels blijft gehandhaafd, zal een grondige metamorphose ondergaan. Het oude Casino, de eigenlijke bioscoopzaal, ligt momenteel lager dan de Coolsingel, doch daarin zal mede verandering komen. De nieuw te bouwen bioscoopzaal krijgt een tusschenbalcon en een groot balcon daar weer boven. Op één September a.s. hoopt men den nieuwbouw in gebruik te kunnen nemen.
De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit de Maasbode van 20 februari 1939
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...