Bijzondere archeologische vondst in Vlaardingen: vermoedelijk oudste dijkje van Nederland

Archeologen hebben een bijzondere aarden wal ontdekt op het voormalige sportterein Vijfsluizen in Vlaardingen. Het gaat om een bouwwerk uit de tweede eeuw voor Christus. Volgens de gemeente Vlaardingen werd in Nederland nog niet eerder een dergelijke constructie gevonden uit die periode.

Het bouwwerk bestaat uit twee rijen van zeker twintig meter aan palen, die een wand van vlechtwerk hebben. Archeoloog Jeroen Flamman, die namens Verstigia betrokken is bij de opgraving, verwacht dat het bouwwerk eigenlijk nog veel langer is. “Maar dit is binnen het bouwterrein. Hoe het daar buiten zit, moeten we met een ander onderzoek bekijken.”

Op het voormalig sportterein komen woningen voor de nieuwe wijk Park Vijfsluizen. Sinds begin dit jaar is een onderzoek gestart op het voormalig sportterrein, omdat uit vooronderzoek al was gebleken dat het ging om een archeologische vindplaats. De wal kwam toen steeds meer boven water, en na het verder uitgraven kon de conclusie worden getrokken dat het om een langer lopend bouwwerk gaat.

Afbeelding

Zo heeft het dijkje er vermoedelijk uitgezien. Foto: Gemeente Vlaardingen 

 

Mogelijk oudste dijkje van het land

 

Het bouwwerk was waarschijnlijk 1,5 tot 2 meter breed en tussen 0,5 en 1 meter hoog. Wat de functie ervan was, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk diende de aarden wal als dijkje en moest het water tegenhouden. In dat geval zou het gaan om het oudste bekende dijkje van het land.

Het bouwwerk is nog niet helemaal opgegraven. “Het onderzoek gaat nog door en we gaan nog een stuk van het dijklichaampje opgraven”, vertelt Flamman. “Buiten het bouwproject blijft de wal behouden in de bodem, maar binnen het bouwgebied gaat dat niet. Daar komt er zand overheen, worden heipalen geslagen en wordt riool aangelegd. Dat is niet te bewaren.”

Naast de aarden wal wordt de komende tijd ook een boerderij uit de ijzertijd op het bouwterrein blootgelegd en onderzocht. “Daar zijn we maandag mee begonnen”, vertelt Flamman. Als de aarden wal een dijkje is geweest, is het aannemelijk dat de boerderij hierdoor beschermd moest worden tegen het water.

Bron: Rijnmond.nl

No votes yet.
Please wait...