De Coolsingel met rechts de Coolvest, 1913

De Coolsingel met rechts de Coolvest, 1913-1915. Links de hoek Aert van Nesstraat. Daarachter het theater Casino Varieté met daarnaast het grote Sint-Luciagesticht. Over de Coolsingel rijdt tramlijn 5 naar de Oudedijk.
Het ambacht Cool komt al voor omstreeks 1280. In 1596 kocht de stad de ambachtsheerlijkheid Cool, Blommersdijk en Beukelsdijk van Jonkheer Jacob van Almonde. Bij Koninklijk Besluit van 20 september 1809 werd het ambacht Beukelsdijk, Oost- en West-Blommersdijk, genaamd Cool, tot een zelfstandige gemeente verheven. In 1811 werd Cool door Rotterdam geannexeerd.
Naast het ambacht had men ook nog de polder Cool. Deze lag tussen de Rotterdamse en Delfshavense Schie. Deze werd in 1925 opgeheven. Een gedeelte van het grondgebied van Cool was reeds in 1358 bij de stad getrokken na de vergunning van hertog Aelbrecht van Beieren om grachten om de stad te graven en het stadsgebied te vergroten met het Rodezand in het ambacht Cool. De Coolvest scheidde voortaan stad en ambacht.
Aert Jansz. van Nes (1626-1693) was luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland bij de Admiraliteit op de Maze. Aert Jansz. van Nes, ‘geseijt Boer Jaep’, werd begraven in het hoogkoor van de Sint Laurenskerk.
De fotograaf is Cornelis Vreedenburgh en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...