Het Proveniersplein met verderop hotel Regina, 1977

Uit het Vrije Volk van 11 maart 1978:
Hotel Regina achter het Centraal station Rotterdam wordt afgebroken. Op het vrijgekomen terrein wil Spronkhorst Exploitatie uit Den Haag een café-restaurant met daarboven 44 appartementen in de koopsector bouwen. Onder het hele gebouw zou volgens het ontwerp van architect J. Kutjes uit Scheveningen een parkeergarage moeten komen.
De wijkraad centrum-Noord beslist volgende week over het afgeven van een bouwvergunning. Er wordt nog gepraat over de hoogte van het gebouw. Bij de wijkraad hebben ontevreden wijkbewoners aangeklopt. De aktiegroep Provenierswijk vindt dat de plannen maar op een ondoorzichtige manier tot stand zijn gekomen.
De naam van het Proveniersplein is afkomstig van het nabijgelegen Proveniershuis aan de Schiekade. Oorspronkelijk was dit een Leprooshuis, waarvan het bouwjaar niet bekend is, doch dat reeds in 1438 bestond. Al in 1542 werden in dit huis proveniers of ‘kostkopers’ opgenomen. Het aantal leprozen werd steeds minder, zodat uiteindelijk alleen de proveniers overbleven. In 1806 werden de bejaarden uit het Oudemannenhuis aan de Hoogstraat in het Proveniershuis ondergebracht. Het oude huis aan de Schiekade werd in 1898 vervangen door een nieuw gebouw, het Heilige Geesthuis, aan de Gerard Scholtenstraat. Daarna werd het pand gesloopt.
De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt uit het Stadsarchief Rotterdam en via delpher.nl uit het Vrije Volk van 11 maart 1978.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...