Schilderswerkplaats van de firma D. Heyink en Zn. aan de Jacobusstraat, 1910

Schilderswerkplaats van de firma D. Heyink en Zn. aan de Jacobusstraat, 1910-1915. Patroon: D.G. Heyink, meesterknecht Petersen, aan het bord Bontenbal. Voorts Maarten en Pieter de Lange.
Uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 1 januari 1927: Een gelukkig jaar wordt U toegewenst door D. HEYINK & ZOON. Schilders. Jacobusstr. 47.
De naam van de Jacobusstraat is ontleend aan de koopman Jacobus van Gorkom (1786-1868), eigenaar van het stuk land ‘vanouds genaamd de Visscherij’. Het was gelegen aan de Binnenweg hoek Waschbleeklaan (later Mauritsstraat). Zijn erfgenamen legden op dit stuk een straat aan en lieten daar enige woonhuizen bouwen. Ze noemden de straat naar hun vader. Op hun verzoek werd bij bovengenoemd besluit de straatnaam definitief vastgesteld. In 1783 kwam op deze plaats ‘de Visscherij’ voor als herberg ‘met desselfs huizen en gebouwen, tuin, open plaats, kolfbaan en drie huisjes en erven’.
De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...