Oversteek van de Karel Doormanstraat bij de Korte Lijnbaan, 1958

Oversteek van de Karel Doormanstraat bij de Korte Lijnbaan met de muziekwinkel van Rijken en de Lange, 28 oktober-1 november 1958.
Deze straat draagt de naam van zeeofficier Karel Willem Frederik Marie Doorman (1889-1942). Hij voerde in 1942 als schout bij nacht het bevel over het Nederlandse vlooteskader. De Nederlandse vloot ging in de strijd met de Japanse vloot in de nacht van 27 op 28 februari 1942 in de Javazee ten onder.
De Korte Lijnbaan heette van 1951 tot 1952 Crispijnlaan. Zij ligt in het verlengde van het Stadhuisplein en loopt naar de Karel Doormanstraat. Op 23 augustus 1666 werd door Jean Hennequin, koopman te Rotterdam, aan de Vroedschap het verzoek gericht om voor de bouw van een overdekte lijnbaan (touwslagerij), waar ‘s zomers en ‘s winters gewerkt zou kunnen worden, een stuk land van het Gasthuis te mogen overnemen. Door het Gasthuis werd op 14 maart 1667 voor dit doel afgestaan een stuk land achter de molen ‘de Witte Leeuw’ en lopende van de Coolscheweg of Binnenweg tot de Kruiskade. Het meest westelijke gedeelte daarvan maakte de koper tot een lijnbaan. In 1845 is het laatste gedeelte van die lijnbaan verkocht; het daarbij behorende garenpakhuis werd ingericht als woonruimte.
De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...