De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Partij voor de Vrijheid (PVV) Overijssel een boete opgelegd van 7.500 euro. Door een datalek zouden politieke opvattingen van mensen zijn uitgelekt en vervolgens is dit lek niet aan de AP gemeld.

Het datalek ontstond via een e-mail over een bijeenkomst van de achterban van de partij. Daarin werden 101 geadresseerden aangeduid als ‘vrienden van de PVV’.

Door een fout van een fractiemedewerker waren de e-mailadressen van de geadresseerden, en daarmee meestal de namen, zichtbaar voor iedereen die de uitnodiging ontving. Hiermee zijn de politieke opvattingen van de geadresseerden gedeeld.

Iemands politieke opvattingen worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) extra beschermd. Het zijn zogenoemde bijzondere persoonsgegevens. Omdat het om gevoelige informatie gaat, die privé is en die iemand voor zichzelf mag houden, gelden voor het verwerken van deze gegevens strengere regels.

Het datalek kwam bij de AP in beeld nadat een van de geadresseerden bij de AP een klacht had ingediend over de privacyschending. Vervolgens bleek dat de PVV Overijssel dit datalek niet adequaat had opgepakt door tijdig een melding te doen bij de AP. Dat is volgens de autoriteit een ernstige overtreding.