Nederlandse gemeenten zouden op grote schaal meekijken met burgers op sociale media. Daarvoor worden onder meer nepaccounts gebruikt, terwijl dit niet is toegestaan, meldt Politie en Wetenschap.

Het onderzoeksprogramma trekt deze conclusie op basis van onderzoek van NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Daaruit blijkt dat gemeenten Facebook-groepen, Twitter-profielen en andere sociale media in de gaten houden om zicht te krijgen op mogelijke ongeregeldheden als rellen en demonstraties.

Van de ondervraagde ambtenaren zegt 95 procent dat hun gemeente aan online monitoring van burgers doet. Meer dan de helft van hen (54 procent) geeft aan daar geen protocol of beleid voor te hebben.

Bijna een op de zes van de ondervraagde gemeenten maakt gebruik van nepaccounts, een methode die alleen politie en inlichtingendiensten onder strikte voorwaarden mogen inzetten. In enkele gevallen gaan gemeenteambtenaren onder valse namen besloten Facebook-groepen binnen.

Ambtenaren zijn zich er vaak niet van bewust dat ze hiermee de wet overtreden, staat in het onderzoek. Meer dan de helft weet niet welke regels en protocollen gelden.

Driekwart van de ondervraagden denkt overigens dat in hun gemeente het monitoren van burgers wel ‘ethisch verantwoord’ gebeurt, met name als ‘publieke personen’ worden gevolgd.

De resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van 156 van de 352 Nederlandse gemeenten die een vragenlijst voorgelegd kregen.