De Oranjeboomstraat net na de watersnoodramp, 1953

De Watersnoodramp van 1953. Ruim 1800 mensen komen om en nog veel meer mensen verliezen alles wat ze bezitten.
Zeeland en de Zuidhollandse eilanden worden zwaar getroffen. In Rotterdam houdt de Schielands Hoge Zeedijk net stand, maar vooral op Zuid is er overlast door onder gelopen straten. Rotterdam vangt evacuees op uit de overstroomde gebieden. De stad herbergt half februari 1953 zo’n 10.000 evacuees van de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden.
De Hoogstraat in het centrum van Rotterdam vormt van oudsher de waterkering die het noordelijk gelegen deel van de stad tegen hoog water moet beschermen. De laaggelegen polders rond de stad hebben vaker last gehad van overstromingen.
Door een zware stormvloed breekt in de nacht van 13 op 14 januari 1916 de spoordijk in de wijk Hillesluis door. Het water dringt de Varkenoordsepolder en Hillesluis binnen. In Hillesluis verdrinken acht kinderen.
De herberg ‘In den Rustwat’ (foto) uit de 16e eeuw ligt op buitenplaats Woudestein in Kralingen. De historische herberg komt door dijkverhogingen ongunstig in een diepte te liggen. De overstroming van 1953 gaat aan deze historische plek in Rotterdam niet voorbij. ‘In den rustwat’ liep onder water.
De waterkering die aangelegd wordt na de ramp van 1953 zorgt ervoor dat ‘In den Rustwat’ in een nog diepere put komt te liggen. Aanvankelijk wil de gemeente het eeuwenoude gebouw slopen, maar particuliere verenigingen zorgen ervoor dat ‘In den Rustwat’ behouden blijft voor Rotterdam.
De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Rijnmond.nl.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...