Vrouwenvredesgang die gehouden werd in verband met de oorlogsdreiging, 1939

Vrouwenvredesgang die gehouden werd in verband met de oorlogsdreiging, 17 mei 1939. De foto is gemaakt op de Oostzeedijk Beneden.
Uit de provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant van 17 mei 1939:
In hooge mate indrukwekkend, zoo moet de Vrouwen Vredesgang 1939 aangeduid worden. Indrukwekkend door het groote aantal deelneemsters, dat dat van vorige jaren verre overtrof, indrukwekkend vooral door het stil getuigen van den wil een betere samenleving te scheppen, een samenleving, waarin het geweld als middel tot beslechting van internationale geschillen niet bestaanbaar is, een samenleving, waarin de volkeren vreedzaam en onderling verbonden naast elkaar leven.
Met extra-treinen uit alle deelen van het land arriveerden de deelneemsters in de Maasstad. De minder gunstige weersomstandigheden bleken de vrouwen er niet van te hebben kunnen weerhouden de reis te aanvaarden om te getuigen van hun vredeswil, nu de internationale verhoudingen zoo zeer gespannen zijn en het woord oorlog en de bedreiging met wapengeweld hoofden en harten van honderden millioenen gevangen houdt. Op de Admiraliteitskade werd de stoet opgesteld naar een vast plan. De organisatie klopte tot in de puntjes. Klokslag half drie werd het vertreksein gegeven, bestaande uit het hijschen van een groot doek, waarop met indrukwekkende letters het woord „Vrede” was aangebracht. Op dit sein werden veertig andere doeken met ‘het woord „Vrede” omhoog gestoken en langzaam zetten de duizenden zich in beweging. Diepe ernst kenmerkte deze demonstratie; geen opgewondenheid, geen gerucht, geen juichtonen vielen te constateeren. Van de Admiraliteitskade trok de stoet, die door een dichte menigte werd gadegeslagen, door de Admiraliteitsstraat, Oostzeedijk (beneden) , Speelmanstraat, Lusthofstraat, Weteringstraat, Vlietlaan, Oudedijk, Vredehofweg, Kortekade, Hoflaan, Oostzeedijk (beneden) naar Woudestein, waar de sluitingsbijeenkomst werd gehouden.
De fotograaf is Johannes van Rhijn en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit de provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant van 17 mei 1939.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...