Hotel Smits aan het Oudhoofdplein met rechts de Oosterkade, 1930

Dit plein ontleent zijn naam aan het nabijgelegen Oudehoofd. In 1598 was daarop de Oude Hoofdpoort gebouwd, die de oudere poort bij de Nieuwehavensteeg verving. Nadat aan beide zijden van de Leuve in het begin van de 17de eeuw een Nieuw-Oosterhoofd en een Nieuw-Westerhoofd waren gemaakt, bleef dat aan de Oudehaven bekend als het Oudehoofd. Tengevolge van het aanleggen van de Oosterkade achter de huizen van het Haringvliet in 1856 werd de Oude Hoofdpoort een obstakel voor het verkeer. De gemeenteraad besloot in dat jaar tot afbraak van de poort.
De Oosterkade aan de voet van de Maasboulevard ligt in het oostelijk stadsdeel. De oude Oosterkade lag achter de huizen aan de zuidzijde van het Haringvliet ten oosten van de Oudehaven. Ze werd aangelegd tussen 1856 en 1858. Eigenlijk was de Oosterkade een gevolg van een niet uitgevoerd plan inzake de aanleg van de Rhijnspoorweg. Deze zou aanvankelijk lopen tot de Oudehaven. Op het aan te plempen terrein achter de huizen van het Haringvliet zou een station worden gebouwd. De stad stond daarbij in 1847 aan de Rhijnspoorwegmaatschappij de Oude Hoofdpoort met gebouwen, het Oudehoofdplein met de daaraan gelegen huizen alsmede een weggedeelte langs de slikken van het Bosland af. In 1856 veranderden de plannen en werd het Maasstation oostelijker gebouwd. Door ruiling van grond bij de Oude Hoofdpoort en van terrein achter het Stadstimmerhuis kwam in 1860 een nieuwe regeling tot stand. De stad kreeg daarbij de beschikking over het gehele aangeplempte stuk grond en de kaderuimte aldaar. Het in mei 1940 zwaar beschadigde Maasstation werd in de jaren vijftig van de 20ste eeuw gesloopt. Op de plaats van het spoorwegcomplex en op het terrein van de Oosterkade werd de Maasboulevard aangelegd. Bij bovengenoemd besluit ontving de kade aan de voet van de Maasboulevard de naam Oosterkade.
De fotograaf is Frans van Dijk en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...