Een personenauto wordt uit het Boerengat getakeld aan de zijde ‘s Landswerf, 1974

 De chauffeur was vergeten de handrem aan te trekken en de auto bleef hangen op de diverse meertrossen van de binnenvaartschepen.
Uit het Vrije Volk van 8 februari 1974:
Van een onzer verslaggeefsters. ROTTERDAM — Bijna was de auto van de 19-jarige mejuffrouw H. Solos in het water van het Boerengat gereden als niet de val was gebroken door de meertrossen van enkele schepen. De bestuurster was vergeten de handrem aan te trekken ) toen zij op ‘s Landswerf de wagen parkeerde. Een takelwagen zette de auto weer op zijn wielen.
Het Boerengat, een verlengstuk van het Buizengat, dankt zijn naam vermoedelijk aan de groente- en visboeren uit de omtrek die hier met hun schepen een ligplaats vonden. Op een plan van 1689 voor een nieuwe haven, die ten oosten van het Reuzeneiland zou worden gegraven, komt een ‘Boerehaven’ voor. Dit is het latere Boerengat, eigenlijk een verlengstuk van het oude Buizengat.
De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit het Vrije Volk van 8 februari 1974 en uit het Stadsarchief Rotterdam.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...