Het postkantoor aan de Veerdam in Oud-IJsselmonde, 1940

Oud-IJsselmonde is een wijk in Rotterdam in het stadsdeel IJsselmonde met ongeveer 5.880 inwoners (2017). De huidige kern is de dorpskern van het oorspronkelijk dijkdorp IJsselmonde. De wijk wordt begrensd door de Nieuwe Maas in het noorden, de autosnelweg A16 in het zuidwesten en de wijk Beverwaard in het oosten.
Voordat er sprake is van een nederzetting IJsselmonde werd rond het jaar 1064 in opdracht van de bisschop van Utrecht, Willem I van Utrecht, een versterking aan de monding van de Hollandse IJssel gebouwd. Dit latere kasteel werd gebruikt om tol te heffen op voorbijkomende schepen en ter bescherming van de waterwegen van en naar Utrecht en heette Islemünde.
De eerste bekende vermelding van een nederzetting IJsselmonde is in oorkonde uit het jaar 1072 maar een echt dorp is het dan waarschijnlijk nog niet en de gronden stroomden regelmatig over. Na de Sint-Elisabethsvloed van 1421 wordt gestart met dijkaanleg waardoor de nog steeds bestaande structuur van een Boven- en Benedenstraat ontstaat. De polder Oud-IJsselmonde is in 1437 bedijkt.
In 1899 werd besloten het kasteel af te breken, maar het in 1662 gebouwde koetshuis bleef bestaan; het is in 2004 samen met de Adriaen Janszkerk opgeknapt.
Het dorp IJsselmonde werd in 1941 door Rotterdam geannexeerd en sindsdien is de wijk IJsselmonde ontstaan en werd het dorp Oud-IJsselmonde, de wijk Oud-IJsselmonde. De grote veranderingen kwamen in de jaren 1958-59 met het bijbouwen van sociale huurwoningen, beter bekend als de Sagenbuurt. Eerst werd er op beperkte schaal olie gewonnen in de polder bij de Hordijk. Daarna werd in snel tempo de polder volgebouwd.
De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...