Betonvlechters aan het werk bij de bouw van het nieuwe Stadhuis, 1914

De Coolvest is in die tijd een vaarwater dat het westelijke deel van de binnenstad begrenst. Links en rechts bevinden zich woonhuizen en een theater. Eerdere plannen de Coolvest te dempen waren met grote meerderheid van de hand gewezen maar in 1913 komt het plan opnieuw ter sprake in de gemeenteraad. Burgemeester Zimmerman maakt de demping van de Coolvest onderdeel van een bredere visie. Het moet een boulevard en tevens toegangsweg voor de stad worden, omzoomd door representatieve gebouwen met ‘een zekere grandeur’. Een brede verkeersboulevard zou het nieuwe, kosmopolitische karakter van de stad mede vormgeven. Om de verkeersdoorstroming van oost naar west te verbeteren staat ook een radicale verkeersdoorbraak op het programma. In 1913 wordt gestart met de aanleg van de Meent die gesitueerd is tussen de Aert van Nesstraat en de Jonker Fransstraat. De aanleg gaat gepaard met een grote stadssanering: woonwijken, smalle steegjes en bijvoorbeeld de oud-katholieke Paradijkskerk worden ervoor gesloopt.
De locatie voor het nieuwe stadhuis is voor burgemeester Zimmerman geen punt van discussie. Voorgestelde alternatieven als uitbreiding of verbouwing het bestaande raadhuis, de verplaatsing van het stadhuis naar voor dat doel eerder aangekochte gronden nabij het Oostplein en een verhuizing naar het Nieuwe Westen in de buurt van het Gemeentearchief wijst hij resoluut van de hand. De gemeenteraad staat in meerderheid aan zijn kant en in mei 1909 wordt besloten tot een ingrijpende sanering waar de demping van de Coolvest, de locatie van het nieuwe raadhuis én de afbraak van de Zandstraatbuurt onderdeel van uitmaken. Behalve het stadhuis zijn aan de gedempte Coolvest een nieuw hoofdpostkantoor en een nieuw beursgebouw gepland. Aan de overzijde van de boulevard komen winkels en uitgaansgelegenheden.
De fotograaf is Cornelis Vreedenburgh en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam. stadhuis.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...