Markt op de Vlasmarkt, 1910

In het verlengde daarvan is het Spui te zien. Op de voorgrond het Steiger; evenwijdig daaraan loopt de Hoogstraat.
De Vlasmarkt ontleent haar naam aan de markt voor vlas en garen, die daar vroeger werd gehouden. Volgens verschillende kroniekschrijvers werd deze markt in 1608 voor het eerst gehouden op het overwelfde gedeelte van het Spui.
Wegens de goede diensten door de stad aan hertog Willem V van Beieren verleend, gaf hij de stad in 1351 het recht tot vrij gebruik van de steiger, die al in 1334 wordt genoemd.Deze aanlegplaats lag aan de Middeldam, vlak tegenover de ingang van de Oudehaven. Ze werd later gewoonlijk de Dordtsche Steiger genoemd. Nog later werden bij de uitbreiding van deze gracht verschillende gedeelten van de kaden als volgt onderscheiden: Smal Steiger, Kleine Steiger en Boerensteiger
De naam Hoogstraat komt voor het eerst in 1396 voor. Dit was het gedeelte van de Schielands Hoge Zeedijk, dat tot dan toe Oosteinde (1338), Middeldam (1357) en Westeinde (1359) had geheten.
De fotograaf is Frans van Dijk en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...