Gezicht op afgebroken panden in de Zandstraatbuurt, 1910

Je ziet de Zandstraat met op de voorgrond de kruising met de Raamstraat Op de achtergrond is molen De Hoop te zien.
Terwijl op de avond van 13 mei 1909 het doodvonnis van de Zandstraatbuurt geveld wordt, sloop ten behoeve van de bouw van het nieuwe stadhuis en postkantoor, bereiden de bewoners zich ondertussen voor op het geboortefeest van prinses Juliana dat de volgende dag gevierd zal worden. Nergens in de stad zijn de straten tijdens Oranjefeesten zo enthousiast versierd als daar. Het beroemde en beruchte Zandstraatkwartier, ook wel ‘de Polder’ genoemd, is namelijk meer dan een verpauperde volkswijk. Het is een internationaal vermaarde rosse buurt die ’s nachts tot leven komt. Er zijn kroegen, nachtclubs, bordelen, danslokalen en ook kleine theatertjes waar wordt opgetreden door artiesten en muzikanten uit binnen- en buitenland. Alleen al in de Zandstraat zijn vijftig kroegen, danshuizen en nachtwinkels gevestigd.
Bovenal staat ‘de Polder’ bekend als hét prostitutiecentrum van Rotterdam. Dankzij het gereedkomen van de Nieuwe Waterweg in 1872 en de flinke toename van de binnenscheepvaart op Duitsland is het bezoek van zeelieden aan de stad aanzienlijk gestegen. Zeelui worden in het Zandstraatkwartier door de kasteleins, bordeelhoudsters en eigenaren van goedkope logementen met open armen ontvangen.
Tegenover de vermeende romantiek van de rosse buurt staan de armoedige leefomstandigheden van bewoners in de krottenwijk. Journalist Louis Schotting en SDAP raadslid Hendrik Spiekman onderzochten de woonomstandigheden in de stad en bundelden hun bevindingen in de uitgave ‘Arm Rotterdam. Hoe het woont! Hoe het leeft!’ De Zandstraatbuurt wordt door hen beschreven als ‘het centrum van armoede, van vervuiling en van ontucht’. Van de door Spiekman en Schotting bezochte 170 woningen bestaat het merendeel uit één kamer waar doorgaans hele gezinnen in gehuisvest zijn.
De fotograaf is Frans van Dijk en de foto en informatie komen uit het Stadsarchief Rotterdam.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...