Huzaren trekken over de Schiebrug, bij het Slagveld en het Hofplein, 1913

Huzaren trekken over de Schiebrug, bij het Slagveld en het Hofplein. Ze zijn opgeroepen om ongeregeldheden te beteugelen bij de Slepersstaking van 1913. Op de achtergrond het pand van burgersociëteit De Vereeniging.
Uit het Algemeen Handelsblad van 7 mei 1913:
Gisterochtend halftien is een eskadron van het te ‘s-Gravenhage in garnizoen zijnde gedeelte van het 3e regiment huzaren, onder commando van den ritmeester Neuman, naar Rotterdam vertrokken in verband met de aldaar heerschende sleepersstaking. Het eskadron legde den weg daarheen te paard af.
Uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 28 april 1913:
Gevolg gevende aan de opdracht van de zondag 20 dezer gehouden ledenvergadering heeft het bestuur van de Rotterdamsche slepers- en voerliedenvereniging hedenmorgen de algemene staking voor de slepersgezellen geproclameerd. De Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, een paar kleine sleperspatroons en de patroons die met de slepers- en voerliedenvereniging contracteerden, vallen erbuiten. Hedenochtend heeft het bestuur de reeds stakende gezellen op de Veemarkt bijeen geroepen. Hier werden zij in groepen verdeeld om naar de verschillende stallen te gaan waar nog niet gestaakt werd en het genomen besluit aan de kameraden mee te geven.
De fotograaf is Frans van Dijk en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit het Algemeen Handelsblad en de NRC
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...