De Blaak, 1953

De Blaak met links etalages van modemagazijn Gerzon en aan de overzijde van rechts naar links de Amsterdamsche Bank – Incasso-Bank, de Nederlandsche Handel Maatschappij en de Twentsche Bank, 1953.
De betekenis van de naam Blaak is niet geheel zeker. Het is heel goed mogelijk dat de naam is afgeleid van het Zuidnederlandse woord ‘blak’, dat stil rustig water betekent. Ook kan gedacht worden aan het Middelnederlandse ‘blec’, dat de betekenis heeft van ‘Land, dat even boven het water uitkomt’. De Blaak was de oude vest voor de uitleg van de stad in het laatst van de 16de eeuw. In de stadsrekeningen van 1480/81 en 1481/82 wordt deze vest ‘die Blake’ genoemd. Sinds 1577 werden erven aan de Zuidblaak door de stad verkocht als bouwgrond, sinds 1581 ook aan de Noordblaak. Tot 1613 werd de vest voor scheepstimmerwerven gebruikt. In 1867 is een gedeelte van de Blaak gedempt ten behoeve van de bouw van een nieuw postkantoor. Het resterende gedeelte is in 1940 gedempt met het puin van de huizen uit de verwoeste binnenstad. De namen Noord- en Zuidblaak voor de straten ter weerszijden van het water zijn toen vervallen.
In de beginjaren van de wederopbouw werden er op de Blaak drie ‘machtige bankburchten’ gebouwd. Niet iedereen was enthousiast over deze ‘forten van het kapitaal’. Een medewerker van Het Vrije Volk heeft het over die reeks monumentale brandkasten op de Blaak: wat een griezelig degelijke symmetrie – men behoeft nog niet wild te zijn op a-symmetrische bouw om toch naar wat minder vierkante plompheid te verlangen.
De foto is gemaakt door Openbare Werken en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Platform Wederopbouw Rotterdam. Lees verder op
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...