De markt aan de Gedempte Botersloot met rechts de Prinsenkerk op de hoek met de Nieuwemarkt, 1898

De Botersloot dankte haar naam aan de zuivelprodukten die voornamelijk met schuitjes langs de Rotte werden aangevoerd. Het was de naam van het water van de Buitenrotte tot in de Kipsloot, of Rotte bij de Huibrug. Het noordelijkste gedeelte, ook wel Buitenbotersloot genaamd, omdat het buiten de stad was gelegen, heeft later de naam van Karnemelkshaven gekregen.
De naam Botersloot komt in 1433 voor het eerst in historische bronnen voor. De Raad besloot in 1866 het water te dempen. Vanaf die tijd sprak men van Gedempte Botersloot. De huidige Botersloot ligt op dezelfde plaats als de vroegere Gedempte Botersloot. Alleen het gedeelte van de straat, gelegen tussen de Meent en de Goudsesingel is vervallen.
Oorspronkelijk was de Prinsenkerk een kapel en maakte deel uit van het Sint-Agnietenklooster ter plaatse. Na de reformatie werd een deel van het klooster ingericht als Prinsenhof en gebruikt als ambtswoning van de raadspensionaris. De kapel werd overgedragen aan de gereformeerde gemeente. Er zijn verbouwingen geweest in 1639 en 1659. Op 31 maart 1907 werd de laatste dienst gehouden waarna de nieuwe Koninginnekerk in gebruik werd genomen. Vervolgens werd in 1912 de Prinsenkapel gesloopt.
De foto komt uit de fotocollectie algemeen van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van reliwiki.nl
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...