Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden distributiestamkaarten voor bewoners van de Linker Maasoever in Stadion Feijenoord omgewerkt tot identiteitsbewijzen, 1940

Uit de Maasbode van 19 september 1940:
De burgemeester van Rotterdam maakt bekend, dat voor hen, die wonen op den Rechter Maasoever, op de hierna genoemde data gelegenheid wordt gegeven zich gratis van een identiteitsbewijs te voorzien, door het daartoe geldig maken van de distributiestamkaart.
In verband met de bovenbedoelde uitreiking zal de secretarie-afdeeling Bevolking behalve voor het doen van aangiften van geboorte, overlijden, vestiging  en vertrek uit de gemeente, en voor distributie-aangelegenhenen gesloten zijn van 18 September met 1 October. met dien verstande, dat in geval van spoed het bureau ook voor andere doeleinden in zeer beperkten omvang publiek zal ontvangen.
Zoals reeds gemeld moeten zij, die op het Noordereiland en den Linker Maasoever wonen, zich wenden tot de loketten van het stadion Feijenoord ingang Olympiaweg.
De fotograaf is E.A. Hof en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit de Maasbode van 19 september 1940.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...