Het Bolwerk met links de Jan Kuitenbrug over de Wijnhaven en rechts de Koningsbrug over de Oudehaven, 1925

Een bolwerk is een uitbouw in een klassieke vesting, meestal voorzien van enkele kanonnen. Deze straat is vernoemd naar het Oost- en Westbolwerk die begin 17de eeuw op het oosteinde en het westeinde van de Boompjes waren aangelegd. Elk was voorzien van zeven kanonnen.
In 1827 werd de Westersche Hoofdpoort afgebroken. Deze poort, ook wel Middelhoofdpoort geheten, lag ten westen van de Oudehaven. Het water tussen het hoofd en het bolwerk werd gedempt, waardoor er een plein ontstond, dat ook wel Bolwerkplein werd genoemd. Nadat ten behoeve van de aanleg van de Maasboulevard de huizen aan het Bolwerk waren afgebroken, werd bij besluit van B.&W. van 27 mei 1960 de naam ingetrokken. In 1941 werd de naam Bolwerk gegeven aan de kade langs de Nieuwe Maas ten westen van de nieuwe Willemsbrug.
Misschien is Jan, bijgenaamd ‘met sijn kuiten’, die in een resolutie van de vroedschap van 29 mei 1617 voorkomt, peet over de brug geweest. Het verband tussen de persoon en de brug is niet geheel duidelijk. Een Jan ‘met sijn kuyten’, stuurman bij kapitein Syvert Meynertsz. van den Ham, was in 1607, waarschijnlijk aan zijn benen, gewond geraakt. Hij zal toen wellicht ongeschikt voor de dienst zijn geweest, als binnenschipper hebben gevaren en later als brugwachter zijn aangesteld.
De foto komt uit de collectie algemeen van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.
Met medewerking van de facebook groep Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...