Gezicht op de Admiraliteitskade en het gemaal met op de voorgrond het Boerengat, 1946.

De Admiraliteitskade is venoemd naar de admiraliteit op de Maze, sinds 1586 een van de vijf admiraliteitscolleges in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deze colleges waren onder het opperbewind van de admiraal-generaal belast met het bestuur van de zeemacht en tevens met het ontvangen van de in- en uitvoerrechten (convooien en licenten). Het admiraliteitscollege kocht voor haar werven in 1689 van de stad het Reuzeneiland in het Buizengat. In 1849 werd de Marinewerf, zoals de naam van de werf luidde nadat in 1795 de admiraliteiten waren ontbonden, aldaar opgeheven. Het gebouw van de admiraliteit werd in 1855 ingericht als Rijksentrepot. In 1891 werd het door brand verwoest.
Het Boerengat, een verlengstuk van het Buizengat, dankt zijn naam vermoedelijk aan de groente- en visboeren uit de omtrek die hier met hun schepen een ligplaats vonden. Op een plan van 1689 voor een nieuwe haven, die ten oosten van het Reuzeneiland zou worden gegraven, komt een ‘Boerehaven’ voor. Dit is het latere Boerengat, eigenlijk een verlengstuk van het oude Buizengat. Ook de naam Nieuwe Gat en Nieuwe Maashaven komen in de 18de eeuw voor deze haven voor. Een gedeelte heeft in het midden van de 19de eeuw ook nog enige tijd Entrepothaven geheten naar het Rijksentrepot, dat hier gevestigd was. Nadat in 1879 op de linker-Maasoever de Entrepothaven tot stand was gekomen, verviel deze naam voor het gedeelte van het Boerengat.
De fotograaf is Gerard Roos en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.
Met medewerking van de facebookgroep Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...