De Rochussenstraat met links het politiebureau aan het Eendrachtsplein, rechts de Westblaak en geheel rechts restaurant Old Dutch, 1976

Deze straat dankt zijn naam aan Charles Rochussen (1814-1894) Rotterdams schilder. Hij stamde uit een welgestelde Rotterdamse familie. Hij volgde les aan de Haagse academie van Beeldende Kunsten. Rochussen verbleef van 1849 tot 1869 in Amsterdam en keerde toen pas weer terug naar Rotterdam. Rochussen was ook bestuurslid van de Rotterdamse academie. Hij was een bekwaam schilder en aquarellist. Hij ontwierp historische optochten en werd bekend met zijn taferelen uit de vaderlandse geschiedenis, een genre dat in de eerste helft van de negentiende eeuw heel populair was. Ook schilderde hij soldatentaferelen en het tijdverdrijf van de gegoede burger, zoals harddraverijen, valkenjachten en zeilwedstrijden.
In 1867 is een gedeelte van de Blaak gedempt ten behoeve van de bouw van een nieuw postkantoor. Het resterende gedeelte is in 1940 gedempt met het puin van de huizen uit de verwoeste binnenstad. Later werd de Blaak in westelijke richting doorgetrokken. De nieuwe weg ontving de naam Westblaak.
Old Dutch lijkt op een restant van vooroorlogs Rotterdam; maar niets is minder waar. Het bekende café aan de Coolsingel werd in 1940 verwoest en kreeg in drie maanden tijd een nieuw gebouw. Het hoorde bij het Dijkzigt noodwinkelcomplex en is als enige daarvan overgebleven.
De foto komt uit de collectie algemeen van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Platform Wederopbouw Rotterdam.
Met medewerking an de Facebook groep Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...