“Zij voelt zich beschadigd”, aldus Plasman over zijn cliënt. De vrouw deed maandag aangifte van het misbruik, dat van 2014 tot 2019 zou hebben plaatsgevonden. De vrouw was toen het zou zijn begonnen vijftien jaar oud.

De vrouw durfde en wilde geen aangifte doen, maar gesterkt door de vele geruchten die gingen – en een hoop therapie – besloot ze toch naar de politie te stappen.

Volgens Plasman is de aangifte een grote stap in een zedenzaak. “Zeker wanneer zoals nu de aangifte zich richt tegen een BN’er heeft dat voor alle betrokkenen ernstige consequenties. Mijn cliënte wordt partij in een strafrechtelijke procedure waarin mogelijk alles wordt opgerakeld, uiteraard afhankelijk van de proceshouding van de heer Borsato.”

Vrouw is niet uit op schadevergoeding

Een financiële claim kan volgens Plasman eenvoudig ingediend worden, maar de vrouw is niet uit op geld. “Zij zal dan ook geen schadevergoeding vorderen voor wat er gebeurd is. Mijn cliënte wil haar schade op een andere manier beperken.”

“Na erkenning hoopt zij dit nare hoofdstuk te kunnen afsluiten en op een goede manier door te kunnen gaan met haar leven. Om die reden ligt er nu een serieuze, maar ook genuanceerde aangifte, waarbij ook ondersteunend materiaal is overhandigd aan de zedenpolitie.”

Borsato heeft via Knoops’ Advocaten alle beschuldigingen ontkend. Woensdag hebben zich nog twee vermeende slachtoffers bij De Telegraaf gemeld. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan EenVandaag laten weten dat de zedenzaak rondom de zanger voorrang krijgt op andere zedenzaken vanwege de “enorme maatschappelijke impact. Het weegt ook mee dat de identiteit van de betrokkenen in ieder geval deels op straat ligt”, aldus de persvoorlichter.