De Zeevischmarkt met rechts het gebouw bij de Leuvehaven/Blaak, 1904

De Zeevischmarkt met rechts het gebouw bij de Leuvehaven/Blaak, 1904-1908. Links hoek Hang, de smalle straat in het midden is de Vissersdijk, rechts op de achtergrond het postkantoor aan het Beursplein.
De Zeevischmarkt bevond zich bijna drie eeuwen lang op de kop van de Leuvehaven, oftewel op de huidige Blaak. Het was het centrum van de vishandel in Rotterdam.
De ‘Rieddijcke’ in het Westnieuwland, vermeld in 1336, moet de latere Vissersdijk geweest zijn. Het Westnieuwland was oorspronkelijk alleen een rietveld en dit verklaart de eerste naam. Voor Vissersdijk heeft men wel de verklaring gezocht bij de familie De Visscher, die deze dijk zou hebben aangelegd. In 1333 komt Dirck de Visscher voor als eigenaar van het huis Bulgerstein. Leden van dit geslacht hebben een grote rol gespeeld te Rotterdam. Het is dus heel goed mogelijk dat zij de naamgevers van de dijk zijn. Eerst in de 16de eeuw komt de straat onder de naam Vissersdijk, of ‘Vischdijkje’, voor. Dit bewijst echter niet dat de naam niet veel ouder kan zijn. Op de Rietdijk woonde in het begin van de 16de eeuw Jan van Vlaerdinck, de Visser, die ook de naamgever kan zijn. Verder zou men voor een verklaring kunnen denken aan de nabijheid van de Vismarkt, waardoor veel vissers hier woonden. Het houden van bokkinghangen en haringplaatsen in het Westnieuwland getuigt ook van deze vissersbevolking, evenals de naam Hang.
De fotograaf is P.F. van den Ende en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...

Geef een antwoord