De Wijnbrug over de Wijnhaven, 1936

In het verlengde de Korte Wijnbrugstraat. Rechts kantoorgebouw ‘Noordzee’ van de firma F. & W. van Dam, makelaars in assurantiën.
Deze brug dankt zijn naam aan de nabijgelegen Wijnhaven. In 1611 en 1613 werden de erven aan de Wijnhaven verkocht, nadat in 1609 de Wijnstraat reeds voor het grootste gedeelte was aangelegd. De haven en de straat ontvingen direct na hun aanleg deze namen. Wat de reden van de naamgeving was, is niet met zekerheid te zeggen. Het is namelijk nergens uit gebleken dat de haven was aangewezen als ligplaats voor schepen, die Franse en Rijnse wijnen aanvoerden. De grote wijn- en bierhandel kan er natuurlijk wel toe geleid hebben om deze haven, alsmede de inmiddels gedempte Bierhaven, te doen graven.
De oudste Wijnbrug is tussen 1613 en 1616 gemaakt. In de 17de eeuw komt ze ook voor onder de namen Satersbrug en Duvelsbrug. Volgens de historicus Van Reyn zou deze hooggelegen brug moeilijk te berijden zijn geweest. Vandaar dat men sprak van ‘satansche’ of ‘duivelsche’ brug. Ze werd Groote Wijnbrug genoemd ter onderscheiding van de Kleine Wijnbrug, die tot 1897 bij de Leuvehaven lag.
Tegenover de Wijnbrug loopt van de Wijnhaven naar de Scheepmakershaven de Wijnbrugstraat. Ten noorden van de Wijnbrug ter plaatse van de huidige Zwartehondstraat, liep van de Wijnstraat naar de Wijnhaven voor het bombardement in mei 1940 de Korte Wijnbrugstraat. Naar analogie van Satersbrug en Duvelsbrug werd de Wijnbrugstraat in het verleden in de volksmond Saterbreggestraat of Duvelsbreggesteech genoemd. Ook de naam Alsemstraat kwam voor naar het pakhuis ‘de Alsemstruyck’, dat in 1637 en 1639 in deze straat voorkomt. Het gedeelte van de Wijnstraat, gelegen tussen de Posthoornstraat en de Wolfshoek, heette vroeger Korte Wijnstraat. Thans heet het oostelijk gedeelte van de Wijnstraat, dat door de Verlengde Willemsbrug is gescheiden van de rest van de straat, Oost-Wijnstraat.
De fotograaf is Richard Boske en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...