Het Vasteland vanuit het westen met links de toegang tot de Schiedamsedijk, 1937

Het Vasteland vanuit het westen met links de toegang tot de Schiedamsedijk, 1937. Het gebouw links is het Stadsarmhuis.
Het Vasteland is de naam die de kopers van erven op het einde van de westzijde van de Leuvehaven bij de Zoutkeet aan dit gebied gaven. Zij voerden in 1620 een proces met de stad. De kopers vonden zich benadeeld door de kosten, die ze hadden moeten maken om hun erven te verhogen. De grond verzakte regelmatig, slechts een gedeelte in dit gebied lag op vaste bodem. Het gebied stond eerst bekend als Stadsplein; omstreeks 1720 komt de naam Vasteland in gebruik.
Uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 20 augustus 1937:
Toen 30 jaar geleden het Armhuis aan den Schiedamsedijk werd ontruimd en de nieuwe aan de Oostervantstraat de zorg voor ouden van dagen overnam, heeft de gemeente Rotterdam het kolossale complex voor verschillende doeleinden gebruikt.
Vakteekenscholen, smids- en timmerwerkplaatsen, gemeentelijk bureau, een opslagplaats voor oud schoolmeubilair werden er ondergebracht.
De kunstenaars Fr. Oldewelt en Huib Luns kregen er van de gemeente een atelier, wat aanleiding gaf tot het schilderen van een mooie triptiek. Thans in het museum Boymans ondergebracht.
In 1937 werd tot afbraak overgegaan. Op het groote vrijgekomen terrein zal, naar het Nieuwsblad reeds meldde, een centraal gebouw voor al hetgeen annex is met den Gemeentelijke gezondheidsdienst verrijzen.
De foto komt uit de collectie topografie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en via delpher.nl uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 20 augustus 1937.
Met medewerking vaan Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...