Gezicht op de N.H. Mathenesserkerk op de hoek van de Allard Piersonstraat en de Van Cittersstraat, 1937.

Uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 7 december 1931:
Nu de schuttingen en de steigers rond de Mathenesserkerk aan het Mathenesserplein, op den hoek van de Van Cittersstraat en de Allard Piersonstraat, zijn weg genomen, is een bijzonder markant kerk gebouw zichtbaar geworden, dat een heel aparten Indruk maakt. Het is de bedoeling van den bouwmeester geweest het bouwwerk den vorm van een orgel te geven. Op Donderdag 17 December zal de Ned. Herv. Gemeente van Delfshaven de kerk officieel in gebruik nemen.
De kerk is in 1982 buiten gebruik gesteld en wordt nu gebruikt als moskee.
Allard Pierson, 1831-1896, was predikant bij de Waalse Gemeente te Rotterdam 1857-1865, hoogleraar te Amsterdam in kunstgeschiedenis, esthetica en nieuwe letteren 1877-1895.
Jhr. Frédéric van Citters (1839-1922) was burgemeester van Delfshaven 1879-1885, en wethouder van Rotterdam 1885-1910.
De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en via delpher.nl uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 7 december 1931.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...