De Oude Kerk der Nederlands Hervormde Gemeente te Charlois, 1865

Het gebouw van de Oude Kerk in Charlois staat op de plaats van een veel oudere kerk, maar is zelf in feite relatief nieuw, slechts de toren is echt oud. Toen Karel de Stoute op 14 april 1462 de akte van overdracht van de polder Rijerwaert aan vier grondheren goedkeurde, verbond hij daar twee voorwaarden aan, dat:
– de ingedijkte grond “voortaen heten sal ‘t land van Charolois” (naar het Franse graafschap Charolois waar hij vandaan kwam);
– er een kerk gesticht werd “die genaempt sal wesen Sinte Clemenskercke.” (dus gewijd aan Sint-Clemens).
De eerste kerk op die plaats moet vóór 1467 klaar geweest zijn. In dat jaar was Charlois reeds ingedeeld bij het decanaat Schieland, wat er op wijst dat er een pastoor met een kerk was. Op de kerk stond een kleine toren. In 1512 werd een vergrote en vernieuwde kerk ingewijd. Daarvoor staken naar men zegt wel 5000 mensen in processie de bevroren rivier over. Maar door de dooi en noordwesterstorm was het ijs te zwak geworden en men zakte massaal door het ijs. De slachtoffers van dat ongeluk zijn in een massagraf aan de Sluisjesdijk begraven. Na de reformatie trad de eerste dominee in 1567 in dienst.
Er is lang over gewikt en gewogen of de kerk gerestaureerd en daarbij tevens vergroot kon worden. Maar door de slechte toestand van het gebouw was dat naar de mening van de toenmalige kerkraad niet meer mogelijk.
Het nieuwe gebouw werd om de oude kerk heen gebouwd, die daarna werd afgebroken. Architect was J. Visser, architect te Rotterdam. De eerste steen is gelegd op 7 mei 1867 en op 19 april 1868 werd de kerk ingewijd.
De fotograaf is Henri Albert Cubels en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...