De Veemarkt met op de achtergrond de Koninginnekerk, 1936

De vergunning voor het houden van een veemarkt in Rotterdam dateert uit 1299. Tot 1853 werd de veemarkt op de Nieuwemarkt gehouden. Omdat dit nogal wat overlast voor de bevolking gaf, week zij uit naar het Hofplein. In 1867 werd besloten de veemarkt te verplaatsen naar het gebied tussen de Boezemsingel en de Goudse Rijweg. De veemarkten werden elke week op maandag en dinsdag gehouden: op maandag met name voor de schapen en varkens en op dinsdag voor de paarden en koeien. Het grootste gedeelte van het aangevoerde vee was bestemd voor de consumptie en ging na de verkoop naar het openbaar slachthuis (abattoir) aan de Boezemstraat.

De Koninginnekerk (vernoemd naar koningin Wilhelmina) was een kerk aan de Boezemsingel in Rotterdam, op de grens tussen de wijken Crooswijk en Kralingen. De kerk werd in 1907 in gebruik genomen en in 1972 gesloopt.

Begin twintigste eeuw waren veel Rotterdammers naar nieuwe wijken buiten het stadscentrum verhuisd. Sommige in het centrum gelegen kerkgebouwen kampten daardoor met verminderd bezoek en werden gesloten en verkocht. De opbrengst investeerde men in nieuwe kerken in de randwijken. De Koninginnekerk werd op dergelijke wijze gerealiseerd.

Door de afname van het aantal bezoekers in de jaren zestig en het vertrekken van het Philharmonisch Orkest in 1966 waren er weinig inkomsten, terwijl de kerk onderhoud nodig had. De gemeenteraad, onder leiding van burgemeester Wim Thomassen, was voorstander van stadsvernieuwing en wilde de kerk slopen om plaats te maken voor een verzorgingsflat. Er was in de stad veel protest tegen de voorgenomen sloop, maar dat kon niet voorkomen dat op 31 december 1971 de laatste eredienst was gehouden.

De foto komt uit de collectie topografie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van http://www.verborgenkwaliteitenvancrooswijk.nl/…/Topic2… en van Wikipedia.

 

Met medewerking van Rotterdam van toen

No votes yet.
Please wait...