Rotterdam hunkert naar wet tegen huisjesmelkers: ‘Het moet afgelopen zijn met misbruik maken van het woningtekort’

Giannis betaalt 1200 euro voor een oud, klein appartement terwijl hij volgens het huurteam iets meer dan 600 euro zou moeten betalen. Rotterdam zit vol met huurders zoals Giannis, of liever: malafide verhuurders die de hoofdprijs vragen voor hun panden. Excessen op de huurmarkt, zoals het vragen van een dubbele huurprijs, spelen in de hele stad en in extreme mate in Carnisse op Zuid. De gemeente Rotterdam ziet het gebeuren, maar kan er niet tegen optreden. Om de uitbuiting van huurders aan te pakken is nieuwe wet- en regelgeving nodig. Den Haag werkt aan een wetsvoorstel ‘Goed Verhuurderschap’. Gaat dat Rotterdam het instrument geven om huurverlaging af te dwingen?
Uit onderzoek van Rijnmond blijkt dat verhuurders in Carnisse op grote schaal veel te veel huur vragen. Het is verboden om een woning voor meer te verhuren als uit het puntensysteem blijkt dat die onder de sociale huurgrens van 763 euro hoort te vallen. De wet legt weliswaar een maximale huurprijs vast, maar de wet regelt geen adequate handhaving als er misbruik van wordt gemaakt.

Gemeente met rug tegen muur

Niet alleen in Carnisse gaat het fout, in veel meer Rotterdamse wijken vragen verhuurders te veel huur. Het woningtekort verergert het probleem. Dat heeft de gemeente Rotterdam onderzocht. “Foute verhuurpraktijken komen verspreid in de stad voor”, zegt wethouder Bas Kurvers (VVD). Huisjesmelkers beboeten of verplichten de huren te verlagen, kan de gemeente wettelijk gezien niet. De gemeente kan alleen optreden in het geval van overbewoning en achterstallig onderhoud. De dit jaar ingevoerde Opkoopbescherming in zestien wijken voorkomt dat nog meer huizen in handen vallen van beleggers voor de verhuur.

Foute verhuurpraktijken komen in heel Rotterdam voorwethouder Bas Kurvers (VVD)

Voor de zittende huurders die te veel betalen, is er nog geen oplossing. “De betaalbaarheid van woningen staat onder druk, er is sprake van excessen en juist daarom is het belangrijk om de schaarse goedkope woningen extra bescherming te bieden”, zegt Kurvers. De VVD-wethouder lobbyt al een tijdje in Den Haag, maar vond tot nu toe weinig gehoor.
Huurders moeten binnen zes maanden na het aangaan van een huurcontract bezwaar maken tegen een te hoge huur. Maar dat blijkt in de praktijk niet te werken. Want huurders zijn bang hun huis kwijt te raken, hebben tijdelijke contracten of kennen de huurregels niet. Huurder Giannis is net te laat voor een zaak om zijn huur omlaag te krijgen en hij moet dus iedere maand 1200 euro blijven betalen. Dat lukt hem niet en hij heeft inmiddels een huurachterstand. Zijn verhuurster heeft een kort geding aangespannen om hem uit huis te zetten.
Huurders durven alleen anoniem hun verhaal te doen.

Huurders durven alleen anoniem hun verhaal te doen.© Rijnmond

Regeringspartijen veroordelen uitbuiting huurders

Rijnmond heeft de vier regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie om een reactie gevraagd op de excessen in Carnisse. De vier partijen veroordelen de uitbuiting en pleiten voor een stevige aanpak van foute verhuurders. Vorig jaar waren ze nog niet zover. Toen wezen ze een voorstel van oppositiepartij PvdA af voor een langere bezwaartermijn voor huurders tegen een onterecht hoge huur. Met het nieuwe kabinet van dezelfde partijen en een minister voor Volkshuisvesting, de Rotterdamse Hugo de Jonge, lijkt er wat veranderd en is er de wil om excessen op de huurmarkt aan te pakken via de nieuwe wet ‘Goed Verhuurderschap’.

De praktijken in Carnisse tonen aan dat de woningmarkt stuk isJaco Geurts, kamerlid CDA

“De praktijken in Carnisse tonen maar weer eens aan dat de woningmarkt stuk is en we weer toe moeten naar volkshuisvesting met een stevige regierol voor het Rijk”, reageert CDA-kamerlid Jaco Geurts. “Verhuurders moeten zich maatschappelijk verantwoord gedragen bij het aanbieden en verhuren van woonruimte. Doen zij dit niet, dan zijn zij wat mij betreft niet welkom op de huurmarkt.”
“Het is verschrikkelijk en onacceptabel wat daar gebeurt”, zegt CU-kamerlid Pieter Grinwis. Uit het onderzoek van Rijnmond blijkt dat vooral arbeidsmigranten het slachtoffer zijn van huisjesmelkers en vaak vele honderden euro’s te veel huur betalen. “Ze worden op het werk uitgebuit en ook met hun woningen. Het is op het randje van moderne slavernij. Accepteren wij dit nog?“, vraagt hij zich af. “Ik hoop echt dat Hugo de Jonge deze mensen gaat helpen en ervoor gaat zorgen dat verhuurders stevig worden aangepakt als ze huisjesmelker blijken te zijn.”

Het moet afgelopen zijn met malafide verhuurders die misbruik maken van het woningtekortFaissal Boulakjar, kamerlid D66

“Het moet afgelopen zijn dat malafide verhuurders misbruik maken van het woningtekort”, zegt D66-kamerlid Faissal Boulakjar. Zijn partij pleit voor snelle invoer van de wet Goed Verhuurderschap. Op deze manier kunnen gemeenten gericht verhuurders aanpakken die huurders te hoge huurprijzen rekenen. Het VVD-kamerlid Peter de Groot is voorstander van een meldplicht, registratieplicht of verhuurvergunning voor verhuurders.
In een eerste versie van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap krijgen gemeenten geen bevoegdheden om puur op te hoge huren te handhaven. Met de komst van Hugo de Jonge als nieuwe minister voor Volkshuisvesting heeft Rotterdam nieuwe hoop. Zeker omdat De Jonge als oud-wethouder in Rotterdam bekend is met de problematiek en om de hoek van Carnisse woont. “Rotterdam lobbyt al enige tijd. Nu er een nieuwe minister van Volkshuisvesting is aangetreden, zullen wij onze lobby zeker voortzetten”, zegt wethouder Kurvers.

Regeringspartijen gevoelig voor oproep uit Rotterdam

De coalitiepartijen CDA en CU zijn gevoelig voor de oproep uit Rotterdam en vinden dat Den Haag met een goede oplossing moet komen. “Dit wetsvoorstel moet zo spoedig mogelijk aan de Kamer worden voorgelegd, want met dit soort gedrag mogen huisjesmelkers en malafide verhuurders niet wegkomen. Ook willen we de gang naar de Huurcommissie makkelijker maken, omdat huurders soms geen stappen durven te ondernemen en bang zijn hun woonruimte te verliezen”, zegt kamerlid Geurts en partijgenoot van De Jonge.
CU-kamerlid Grinwis vindt dat de nieuwe wet de uitwassen moet aanpakken, het liefst met een huisjesmelkersboete. “Als je weet dat je vroeg of laat tegen de lamp loopt en een grote boete riskeert, dan laat je het wel uit je hoofd om absurde huren te vragen”, zegt Grinwis.

Den Haag werkt aan gebiedsgerichte aanpak

Het ministerie laat weten dat het wetsvoorstel nog in voorbereiding is en dat gemeenten straks een gebiedsgerichte verhuurvergunning kunnen invoeren. Aan zo’n vergunning wil het ministerie voorwaarden vastleggen over de hoogte van de huur. “Als blijkt dat verhuurders een te hoge huurprijs voor een woning vragen, kan de gemeente hierop ingrijpen, ook via boetes”, schrijft het ministerie.
Voor de gemeente Rotterdam gaat deze toezegging niet ver genoeg, omdat de excessen in heel Rotterdam voorkomen. “In het voorstel zoals deze nu voorligt kan er alleen op te hoge huurprijzen in de sociale sector worden gehandhaafd en dan niet in heel de stad, maar alleen in de gebieden die worden aangewezen voor een vergunningplicht. Het instrument is dus beperkt inzetbaar, terwijl de problematiek in heel de stad speelt”, reageert wethouder Kurvers.

Wetsvoorstel nog niet goed genoeg

Ook pleit Rotterdam voor regulering van de huren in de vrije sector. Als een woning op punten boven de sociale huurgrens valt, dan kan een verhuurder vragen wat-ie wil. Met de huidige woningnood komen ook daar excessen voor. “Te hoge huren spelen niet alleen in de sociale sector, maar ook in de vrije sector. Met het huidige wetsvoorstel blijft de vrije sector vogelvrij”, zegt de wethouder. VVD, CDA en CU steunen hem hierin en pleiten voor het doortrekken van het puntensysteem in de vrije huursector.
Het ministerie wil vooralsnog de bezwaartermijn van zes maanden niet oprekken omdat verhuurders dan te hoge bedragen zouden moeten terugbetalen aan hun huurders. Het ministerie verwoordt het als volgt: “Na een redelijke termijn moeten verhuurders er vanuit kunnen gaan dat de overeengekomen huur vaststaat. Het afschaffen van de zes maanden termijn zou leiden tot grote rechtsonzekerheid bij verhuurders, die te veel gevraagde huur over de gehele huurperiode zouden moeten terugbetalen.”

We moeten de huurder maximaal beschermen tegen wanpraktijken en de verhuurder de duimschroeven aandraaienPieter Grinwis, kamerlid CU

Het CU-kamerlid Grinwis is met dit antwoord niet tevreden. “Ik ga dit aanzwengelen en wil juridisch uitgezocht hebben of het echt onmogelijk is om de huurder meer tijd te gunnen om bezwaar te maken. We moeten de huurder maximaal beschermen tegen wanpraktijken en de verhuurder de duimschroeven aandraaien”, zegt hij vastberaden. Volgens D66 is met de nieuwe wet verruiming van de bezwaartermijn niet meer nodig.
Bron: Rijnmond.nl
No votes yet.
Please wait...