Zwemles in zwembad Hillegersberg aan de Willem van Hillegaersbergstraat, 1960

Uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 21 augustus 1936:
De overdekte te Hillegersberg: De bouw van de nieuwe overdekte Bad- en Zweminrichting tusschen Rechter Rottekade en Willem van Hillegaersbergstraat, vordert goed. Half September moet de officieele opening plaats hebben; voor dien tijd moet nog veel worden gedaan. De kleedcellen zijn gisteren gearriveerd en zullen eerstdaags een plaats krijgen in het gebouw: De machines staan reeds opgesteld en wachten op het tijdstip dat zij in werking kunnen worden gesteld.

De opening zal op eenigszins feestelijke wijze plaats vinden. Een aantal agenten van de gemeentepolitie zal medewerking verleenen door het geven van een demonstratie, waar voor reeds druk geoefend wordt.

Wij vernemen nader dat de leden van de Hiliegersbergsche en Schiebroeksche Brigade tot het Redden van Drenkelingen voortaan in het Hiliegersbergsche Zwembad zullen oefenen, Zij hebben als oefenavond den Dinsdag gekregen, waarvoor twee volle uren beschikbaar zijn gesteld.

Het personeel voor de inrichting zal bestaan uit 15 man. Directeur is de reeds eerder genoemde heer Th. W. Hölsker. Instructeurs zij» de heeren R. Jager, J. Schuring en C. de Haan; instructrices de dames H. C. de Jager en W. v.d. Veer. Er zijn drie machinisten., twee badjongens en twee badmeisjes, terwijl vóór de ochtend en den avonddienst een cassière is aangesteld.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 21 augustus 1936.

Met medewerking van Rotterdam van toen

No votes yet.
Please wait...