Een pand op de hoek van de Vissersdijk en de Schrijnwerkerssteeg, 1908

De ‘Rieddijcke’ in het Westnieuwland, vermeld in 1336, moet de latere Vissersdijk geweest zijn. Het Westnieuwland was oorspronkelijk alleen een rietveld en dit verklaart de eerste naam. Voor Vissersdijk heeft men wel de verklaring gezocht bij de familie De Visscher, die deze dijk zou hebben aangelegd.
In 1333 komt Dirck de Visscher voor als eigenaar van het huis Bulgerstein. Leden van dit geslacht hebben een grote rol gespeeld te Rotterdam. Het is dus heel goed mogelijk dat zij de naamgevers van de dijk zijn. Eerst in de 16de eeuw komt de straat onder de naam Vissersdijk, of ‘Vischdijkje’, voor. Dit bewijst echter niet dat de naam niet veel ouder kan zijn. Op de Rietdijk woonde in het begin van de 16de eeuw Jan van Vlaerdinck, de Visser, die ook de naamgever kan zijn.
Verder zou men voor een verklaring kunnen denken aan de nabijheid van de Vismarkt, waardoor veel vissers hier woonden. Het houden van bokkinghangen en haringplaatsen in het Westnieuwland getuigt ook van deze vissersbevolking, evenals de naam Hang. Het gedeelte van de Vissersdijk bij de Vismarkt heette ook wel Korte Viss(ch)ersdijk. De oude Vissersdijk is bij het bombardement in mei 1940 verdwenen.
De huidige Vissersdijk ligt iets noordelijker dan de vroegere straat van die naam.
De Schrijnwerkerssteeg liep van het Hang naar de Noordblaak. Een meubelmaker of schrijnwerker is iemand die een opleiding meubelmaken heeft gevolgd en in staat is meubelen te vervaardigen. Het beroep wordt gerekend tot de bouwvakken.
De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De kaart uit 1903 komt van rotterdamkaart.nl. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.
Met medewerking van Rotterdam van toen
No votes yet.
Please wait...