Een tram van lijn 11 op de Langegeer met op de achtergrond de Bree, 1968

Waar de op 7 april 1904 opgerichte Rotterdamsche Electrische Tramweg-Maatschappij RETM zich als particuliere organisatie nog bezig hield met uitsluitend railvervoer, daar heeft de RET zich als gemeentelijke dienst in de loop der jaren breder georiënteerd. Naast het per 15 oktober 1927 overgenomen vervoer per tram van de RETM werden al snel busvervoer, in recentere tijden de metro en nog niet zo lang geleden zelfs vervoer te water aan het pakket toegevoegd.
Leuk om te weten is ook dat de officiële naamgeving vanaf 15 oktober 1927: Rotterdamsche Electrische Tram was, van 1 mei 1947-1 januari 1956 Rotterdamse Electrische Tram en vanaf dat moment: Rotterdamse Elektrische Tram. Per 1 januari 2007 werd de RET verzelfstandigd en ondergebracht in een NV met de gemeente Rotterdam als enig aandeelhouder. Het personeel verloor daarmee de ambtenarenstatus.

De Langegeer verkreeg zijn naam om zijn lengte. Het is een van de landelijke namen die men in Tuindorp Vreewijk aantreft. Een geer is een gerend, schuin toelopend, stuk land. De singel is een restant van de Vliet, een oude watergang die oorspronkelijk de grens vormde tussen de polders Varkenoord en Karnemelksland. Voor 1895 vormde ze tevens de grens tussen de gemeenten Charlois en IJsselmonde.

De fotograaf is J. Havelaar en de foto komt van rovm-digitaal.nl. De informatie komt eveneens van rovm-digitaal.nl en uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

No votes yet.
Please wait...