Toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en RIVM-directeur Jaap van Dissel hebben tijdens de coronacrisis hun privémail gebruikt voor werkdoeleinden. Dat is tegen de richtlijnen van de overheid, onder meer omdat het niet veilig zou zijn. Hoe zit dat precies?

In het huidige Handboek voor bewindspersonen wordt het gebruik van een privémailaccount of berichtenapps voor werkgerelateerde doeleinden “ernstig ontraden”, in verband met “data- en cyberveiligheid van vertrouwelijke stukken en correspondentie”.

Door toch hun privémailadressen te gebruiken, namen De Jonge en Van Dissel een risico. Hun zakelijke accounts zijn namelijk beter beveiligd tegen virussen, spyware en andere kwaadaardige software.

De Jonge zei eerder dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de systemen zo zwaar heeft beveiligd, dat mailen daardoor gebruiksonvriendelijk werd. Daardoor was het volgens hem “praktischer” om zijn privéaccount te gebruiken.

Wachtwoord zou verlopen zijn geweest

Ook zei De Jonge dat zijn wachtwoord regelmatig verlopen was. Het ministerie laat politici vermoedelijk regelmatig hun wachtwoord wijzigen om veiligheidsredenen. Wanneer zij hun privémail gebruiken, is die controle er niet.

Een woordvoerder van het RIVM beweert dat Van Dissel af en toe uit noodzaak moest gebruikmaken van zijn privémail, omdat hij op veel locaties actief was. “Op sommige plekken waren de RIVM-systemen niet altijd even bruikbaar”, zei een woordvoerder tegen de Volkskrant.

Overigens is er ook nog een tweede aspect waarom het bewindslieden wordt afgeraden hun privémail voor werk te gebruiken. Zo is het mogelijk dat informatie verloren gaat die normaliter op te vragen is via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Wob regelt dat journalisten informatie kunnen opvragen over het handelen van overheidsorganisaties, zoals ministeries en gemeenten. Een privémailadres valt echter niet onder een overheidsinstantie, waardoor journalisten deze communicatie niet kunnen opvragen.

Andere minister in 2016 al op de vingers getikt

Dat bewindslieden gebruikmaken van hun privémail voor werkdoeleinden, is niet nieuw. In 2016 kwam toenmalig minister van Economische Zaken Henk Kamp in de problemen nadat was gebleken dat hij veelvuldig zijn Gmail-account voor zijn werk gebruikte.

De SP, PVV en Partij voor de Dieren willen dat het ministers en staatssecretarissen wordt verboden hun privémail voor werk te gebruiken. De partijen hebben daarvoor eerder deze maand een motie ingediend.