De Keizerstraat met op de achtergrond de Lutherse Kerk aan de Wolfshoek, 1936

Deze straat is vernoemd naar het vroegere huis De Keyzer aan de Blaak. In 1624 kwam, op verzoek van de bewoners van de Wijnstraat, een directe verbinding tot stand tussen de Blaak en de Westewagenstraat. In de jaren 1624 tot 1626 kocht de stad voor dat doel allerlei huizen en erven aan. In 1626 wordt gesproken van de ‘Starremanssteeg, nu genoemt de nieuw geraemde Keyzersstraat’. Deze steeg, lopende van de Zijl naar het Hang, die reeds in 1580 voorkomt en aan Frans Cornelisz. Starreman behoorde, werd verbreed; ze werd een onderdeel van de nieuwe straat. Van het huis De Starre aan de Grotemarkt is Starreman afgeleid. Het huis ‘de Keyzer’ aan de Blaak op de hoek van de straat, komt sinds 1633 in de bronnen voor, doch kan wel veel ouder zijn. In dit stadsgedeelte komt reeds in 1553 een Thonis ‘in de Keizer’ voor. Naar dit huis was ook de Keizersbrug vernoemd. Deze brug lag over de Blaak en vormde de verbinding van de Keizerstraat met de Posthoornsteeg. De huidige Keizerstraat ligt ongeveer op dezelfde plaats als de oorspronkelijke straat van die naam.

De Lutherse kerk (ook Wolfshoekkerk genoemd) was een kerkgebouw van de Evangelisch-Lutherse Gemeente uit 1736 in het centrum van Rotterdam. De kerk stond op de hoek van het Wolfshoek (nu de Blaak) en de Posthoornsteeg (nu Posthoornstraat). In 1940 werd de kerk in het Bombardement op Rotterdam verwoest.

In november 1611 werd het gedeelte ten oosten van de Leuvehaven als bouwgrond verkocht. Arent van der Wolff kocht daar verschillende erven, zoals dat op de hoek van de Blaak en de Leuve, waardoor de naam Wolfshoek te verklaren is.

De prentbriefkaart is vervaardigd door L.G.M.S. en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De in formatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

No votes yet.
Please wait...