Op de Boompjeskade is bij het koopvaardijmonument De Boeg tijdelijk een deel van de gesloopte Willemsbrug neergezet, 1982

Uit het Vrije Volk van 3 juli 1982:
ROTTERDAM — Het laatste brugdeel van de Oude Willemsbrug komt maandenlang op de kade bij De Boeg te liggen. Op 12 juli zal het stuk brug van 87 meter door drijvende bokken naar zijn tijdelijke rustplaats op het droge worden getransporteerd. De Stichting Willemstoren, die het brugdeel op zijn kant wil zetten en er een restaurant bovenin wil vestigen, heeft hiertoe moeten besluiten, om Rijkswaterstaat niet langer voor de voeten te lopen. Deze dienst had geëist dat het stuk brug medio van dit jaar weggehaald zou zijn. Men wil dan de laatste peiler slopen opdat het scheepvaartverkeer — als beloofd — vrije doorgang heeft onder de Nieuwe Willemsbrug. : De Stichting heeft nog steeds niet voldoende; geldschieters kunnen vinden om het plan van architect Rem Koolhaas gestalte te geven. Om meer tijd te krijgen voor het rondbreien van de financiering heeft men in overleg met Gemeentewerken Rotterdam besloten tot het voorlopig op de wal plaatsen van het stuk vakwerkbrug. Omdat het bij De Boeg komt, zal het aantal parkeerplaatsen drastisch verminderen. De tijdelijke operatie kost 100.000 a 150.000 gulden. , Inmiddels is met computerberekeningen aangetoond dat het brugdeel, wanneer het een bepaalde versterking krijgt in de u-vormige liggers, wel degelijk overeind kan staan. Zonder die bouwkundige aanpassing zou hij als een kaartenhuis in elkaar zakken, omdat hij gebouwd is om horizontaal op steunpunten een bepaalde lengte te overspannen. De plannen van de Stichting Willemstoren zijn drieledig. Voor twee miljoen kan men het stuk brug overeind zetten met onderin een restaurant. Voor vier miljoen kan | het restaurant bovenin komen met twee liften. Voor zes miljoen kan er nog een enorme lichtkrant bij. De Stichting streeft naar het plan van vier miljoen.

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit het Vrije Volk van 3 juli 1982.

Met medewerking van Rotterdam van toen

No votes yet.
Please wait...